Hatósági ügyek

nyomtatványok, ügyleírások

asp - elektronikus ügyintézés

Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda

irodavezető és főépítész: Horváth Rita
Tel: 06 85 501-050
E-mail: horvath.rita@marcali.hu


Besenczki-Horváth Tímea
Tel: 06 85 501-043
E-mail: besenczki.timea@marcali.hu
Ingatlanügyek, termőföldek haszonbérleti és vételi ügyek, közterületi fakivágási engedélyek, vadkár ügyek


Matuzánné Hoffman Katalin
Tel: 06 85 501-043
E-mail: matuzanne.katalin@marcali.hu
Közterülethasználati engedélyek, területtisztántartási ügyek, behajtási engedélyek, útcsatlakozási közútkezelői hozzájárulások, állattartás, méhészet


Kereskai Réka
Tel: 06 85 501-027
E-mail: kereskai.reka@marcali.hu

ipar, kereskedelem, szálláshely-szolgáltatási engedélyek, parlagfű lakossági bejelentése, közvilágítási hiba bejelentése


Wolf Ferenc
Telefon: 06 85 501-019
E-mail: wolf.ferenc@marcali.hu
közművekkel kapcsolatos tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, közterület felbontással kapcsolatos ügyek, útcsatlakozási közútkezelői hozzájárulások, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítási hiba bejelentése

Horváth Rita főépítész

Telefon: 85/501-050
E-mail: horvath.rita@marcali.hu

Ügyintézés helye: Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda Marcali, Rákóczi u. 11. fszt. 12.

ÜGYINTÉZŐK:

Bodroginé Vörös Klára - Tel: 06 85 501 088

Dr. Korona-Kincses Ágnes - Tel: 06 85 501 061

Orbán Andrea - Tel: 06 85 501 045

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

  • Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15
  • Kedd: nincs ügyfélfogadás
  • Szerda: 7.45 - 11.30
  • Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  • Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45