ASP logo

Szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ügytípus megnevezése

– szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, módosítása, megszűnése,
– nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás bejelentése, módosítása,
   megszűnése.

 

Ügy leírása, folyamata

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételeit a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.  Nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatási rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

A rendelet a következő szálláshely típusokra vonatkozik: szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely.

A szálláshely típusokra vonatkozó bejelentési és üzemeltetési követelményeket a Rendelet melléklete részletesen tartalmazza.

A Rendelet szerint a szálláshely-szolgáltató a tevékenységét köteles a szálláshely-szolgáltatás megkezdése előtt a települési jegyző részére a Rendeletben meghatározott adattartalommal kitöltve és az előírt mellékletek csatolásával bejelenti. A jegyző a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A jegyző a nyilvántartásba vételről kiállított igazolást megküldi bejelentő és az érintett szakhatóságok részére.

A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást, illetve a szálláshely megszüntetését a szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni.

  1. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a szálláshely szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni.

A szálláshely szolgáltató a regisztrációt követően köteles NTAK kommunikációra képes szálláshelykezelő szoftvert alkalmazni és elektronikus formában az adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat szolgáltatni.

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás szabályozását a 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet tartalmazza. A szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó előírások megegyeznek az üzleti célú szálláshely-szolgáltatással.

 

Kérelem és bejelentés benyújtása kizárólag elektronikusan történik:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozót is beleértve), az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-önkormányzat portál.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat és szolgáltatásokat.

Az E-önkormányzat portál elektronikus ügyintézés szolgáltatásai az alábbi címek bármelyikén elérhetők: 
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés továbbra is választható forma.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek papíron benyújtott kérelmei és bejelentései az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében a visszautasításra kerülnek, illetve a bejelentést hatálytalannak kell tekinteni. 


Az ügyintézés illetékmentes.

 

Az ügyintézés határideje:

 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

 

Az ügyintézés során alkalmazandó jogszabályok:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
  • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről,
  • 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról,
  • 235/2019. (X.15.) Korm.rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról,
  • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
Nyomtatás