Közérdekű adatok

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, illetve az Önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.1. Elérhetőségi adatok: Önkormányzat |  Közös Önkormányzati Hivatal
1.1.2. Az Önkormányzat szervezeti felépítése (Képviselő-testület, Bizottságok)
1.1.3. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése
1.2. Felügyelt költségvetési szervek
(Városüzemeltetés, Múzeum, Könyvtár

1.3. Gazdálkodó szervezetek | Többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet – MTKSZ | Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Alapvető jogszabályok - Szabályzatok: Marcali Város Önkormányzata, Közös Önkormányzati Hivatal
2.2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
2.3. Hatósági ügyek intézésének rendje (Általános igazgatási, Adóügyek, Szociális ellátás,
2.3. Közszolgáltatások
2.4. A szerv nyilvántartásai, gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, hozzáférés módja
2.5. Nyilvános kiadványok - nincs
2.6. Ülések (helye és idejeelőterjesztések, jegyzőkönyvek, testületi szerv döntései előkészítésének rendje, állampolgári közreműködés módja, ülések rövid leírásaKépviselő-testület, Bizottságok)
2.7. Hirdetmények, közlemények (Hirdetmények)
2.8. Önkormányzat által kiírt pályázatok és eredményeik
2.9. Ellenőrzések

2.10. Közérdekű adatok igénylése (Közzétételi szabályzat, Kérelemminta) - https://kozadat.hu/kereso/
2.11. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei
2.14. Különös és egyedi közzétételi listák - nincs

2.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Éves költségvetések, számviteli törvény szerinti beszámolók/éves költségvetések beszámolója
3.2. Foglalkoztatottak
3.3. Támogatások
3.4. Szerződések
3.5. Koncessziók
3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések (Marcali Város Önkormányzatának nincsenek nem alapfeladat ellátásával kapcsolatos, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.)
3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, vonatkozó szerződések
3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
3.9. A működés eredményessége, teljesítmény

 


Nyomtatás