Egységes helyi rendeletek

2024.

3/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


2023.

- 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

- 7.2023. (II.24.) A közterületek elnevezéséről és címmegállapításáról

11/2023. (IV24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

32/2023. (XII.20.) önkormányzati rendelet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról


 

2022.

- 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

7/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

12/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelet „Az Év Marcali Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről - indokolás

- 13/2022.(V.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásról

22/2022 (VIII.30.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 

- 30/2022 (XI.22) önkormányzati rendelet a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

32/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (pdf) 


 

2021.

- 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (pdf) 

4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről (pdf) indokolás (pdf)

6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról (pdf)

- 11/2021. (IX.30.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről (pdf)


2020.

5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről (pdf) melléklet (pdf)

18/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról (pdf)

20/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről (pdf)

22/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a Marcali településnév használatáról (pdf) indokolás (pdf) 

- 24/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról (pdf) 


2019

17/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról (pdf)

- 19/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvvezető részére, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről (pdf)

- 28/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (pdf)

32/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról (pdf) indokolás (pdf)

35/2019.(XII. 20.) önkormányzati rendelet a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és a zöldfelületek védelméről (pdf)

36/2019.(XII. 20.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról (pdf)


2018

- 11/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről  (pdf)

- 14/2018 (IX.21.) a településkép védelméről (pdf)

- 28/2018 (XII.28.) a helyi közművelődési feladatokról (pdf)


2017. 

- 3/2017 (II.17.) a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról (pdf)

- 17/2017. (VI.20.) a köztisztviselők juttatásairól (pdf)

- 22/2017. (IX.22.) a helyi népszavazásról (pdf)


2015.

9/2015. (II.26.) a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól

- 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól – hatályos: 2024.05.01-től

 


2014.

5/2014 (III.27.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról


2013.

11/2013. (VI.28.) Marcali Város Helyi Építési Szabályzata (pdf) mellékletek : 1 - 2 - 3 (pdf)

22/2013. (X. 18.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcs. kötelező közsz (pdf)

24/2013 (XI.21.) A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról (pdf)

34/2013 (XII.20.) Marcali Városi Rendészetről és térfigyelő kamerarendszerről (pdf)


2012.

29/2012. (X.19.) az Önkormányzat vagyonáról (pdf)

- 37/2012. (XII. 21.) a talajterhelési díjról


2011.

- 9/2011 (II.25.) A választókerületi alapról


2007.

18/2007. (VII. 06.) önkormányzati biztosról szóló rendelet


2003.

17/2003. (X. 17.) kitüntetés rendelet

18/2003. (X. 17.) a lakáscélú támogatási formákról

19/2003.(XI. 17.) A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

22/2003.(XI.21.) lakások és helyiségek bérletéről

28/2003. (XII.19.) a lakbérekről és lakbértámogatásról szóló rendelet

29/2003.(XII. 19.) a mezei őrszolgálatrólmezei őrszolgálatról


2002.

14/2002. (VI.14.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról


1998.

2/1998. (I.27.) Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről


1997.

21/1997.(IX. 24.)  a környezetvédelmi alapról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Marcali Város Településrendezési Terve: módosított településszerkezeti tervSZT-1 belterületSZT-2 külterületSZT-3 zártkert


Nyomtatás