Marcali címere

cimer marcaliMarcali város címerének alakja négyszögletű, csücskös talpú, vörös színű pajzs. A pajzson szereplő fő címerkép egy arany színű nyíllal átlőtt nyakú, ezüst színű vízimadár. A pajzsfő elején ezüst színű félhold, hátsó részén pedig arany színű nap helyezkedik el.

Marcali Város jelenlegi címere a hajdani mezőváros 1567. évi pecsétjéig vezethető vissza. A XVI. században használt pecsét egy –a Zichy család zsélyi levéltárában talált – 1567. évi oklevél őrizte meg. A pecsét felirata: Sigillum Martzalli volt.  Egy nyíllal átlőtt nyakú madarat, holdat és napot ábrázolt. Marcali város madáralakot ábrázoló 1567. évi pecsétje döntő fordulatra utal, mert jelképében semmiféle kapcsolatban nem áll XV-XVI. századi földesurainak családi címereivel. A Marczalyak harántpólyája, a Báthoryak sárkányfoga, mint jelképek bizonyára helyet kaptak volna a város pecsétjében valamilyen formában, ha annak meghatározásába, mint földesurak befolytak volna. Hiszen Marcali névadó, kastélyos székhelyük volt a Marczalyaknak és végváruk a Báthoryaknak. Madáralakot címerükben a város földesurai közül csak a Széchényiek használtak – kék mezőben zöld koszorút tartó galambot – de nekik a XVI. században marcalihoz még nem volt közük.


A 18. században már többféle változat is használatba került. 1764-ben egy nyíllal átlőtt szívből, három kinövő virágszál, 1779-ben pedig két búzakalász közt, hegyével fölfelé fordított lebegő csoroszlya és ekevas ékesítette a címerpecsétet.  Az 1830-ban keletkezett Marcali mezőváros pecsétjén a települést egy gúlasisakos templomot ábrázoló címer jelképezte. 1840-ben pedig a templom kiegészült egy szőlőtőkével. 


1908-ban került újra a település címerébe az 1567-es változat, amely 1943-tól műkőbe vésett formában - Csomós László, a községházát tervező és kivitelező építész rajzai alapján – a községháza homlokzatára is felkerült. 1945 után ez a címer kikerült a használatból.  1977-ben, amikor a település városi rangot kapott, akkor újra a madaras változatot vették elő és szerkesztették át a szocialista korszak attribútumaival kiegészítve. (tervezte: Mohl Károly). A hold és a nap/csillag helyett vörös csillag és egy fél fogaskerék - a helyi ipart szimbolizálandó - valamint egy zöld kettős halom került be jelképként. 1990-ben a rendszerváltást követően, az új önkormányzati testület döntése értelmében visszatértek az 1908-as változathoz. Ma is ez a város hivatalos címere.


Az 1567. évre visszavezethető címer szimbolikájáról csupán feltételezéseink vannak. A vízimadár valószínűleg a Nagybereknek a településhez közel elhelyezkedő vízi világát, az ottani állatvilágot jelképezi. A fogyó hold utalhat a XVI. század harcaira (1532 és 1566 között háromszor esett el a vár és a település). A nap és hold együttes jelképe utalhat a végvári harcokra, a védők éjjel-nappali éberségére. Továbbá a nap/csillag és félhold utalhat a török hódoltság korára is, amikor Marcali járási székhely volt.

 


Nyomtatás