Köszöntő

Kedves Olvasó!

Marcali városa és a többcélú kistérségi társulat tag önkormányzatai nagy lépést tettek a környezeti fenntarthatóságuk érdekében. Egy uniós pályázatnak köszönhetően a A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 számú pályázatán 500,42 Millió Ft-ot nyert a hulladékgazdálkodás fejlesztésére.

A „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében”című projekt keretében a Marcaliban és térségében élő mintegy 30 ezer ember hulladékgyűjtése és kezelése korszerűsödik.

Elsőként köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek abban, hogy a projekt megvalósulhasson. A város és a társulás önkormányzatai mindig is elkötelezettek voltak az iránt,hogy a környezetvédelem meg-határozó eleme legyen a megvalósuló fejlesztéseknek, ipartelepítéseknek, nem csak a műszaki paraméterek tekintetében, hanem a tudatosság oldalán is . Saját jól felfogott érdekünk, hogy elérjük, a lakosság tudatában a környezetvédelem alapvető érték legyen, mindennapi életük részeként óvják, védjék páratlan természeti adottságainkat. Ez a környék mindig is erdeiről, szőlőskertjeiről, jó borairól, kiemelkedő agrárkultúrájáról volt híres, és természetesen a Balaton közelsége is különös felelősséget ró ránk. Ezen értékek megőrzésének elengedhetetlen feltétele a tudatos környezetvédelem , ennek érdekében pedig a jelen projektünk sikeres megvalósítása. 2016. utolsó negyedévében adtuk át a XXI. század színvonalát meghaladó szennyvíztisztító telepünket, most egy újabb lépést tettünk a tekintetben, hogy a „zöld város„és az ehhez kapcsolódó program megvalósulhasson, hogy városunk valóban hosszú távon élhető, szerethető legyen a környező településekkel együtt.

Bízom benne, hogy a 25 település által létrehozott szervezet garancia arra, hogy a projekt végrehajtása sikeres lesz, hogy a Kft jó gazdaként szolgálja a társult települések igényeit, s bízom abban, hogy a lakosság együttműködése hosszú távon segíti zöld programunk megvalósítását!

 

dr. Sütő László

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke