Közmeghallgatás - 2020.02.20.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 20-án (csütörtökön) 13.00 órakor közmeghallgatást tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem).

Javaslattételi felhívás városi kitüntetések adományozására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2003. (X.17.) számú rendeletével a város fejlődését elősegítők, a város hírnevét népszerűsítők, a város és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók munkájának elismerése és az utókor számára történő példaképül állításuk megörökítése, valamint a kimagasló sportteljesítményt nyújtók elismerése érdekében az alábbi kitüntetéseket alapította:

Pályázati felhívás - MKÖH pénzügyi ügyintéző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Tájékoztató - V.sz. vegyes háziorvosi körzet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az V. számú vegyes háziorvosi körzet ( dr. Duró Ildikó) 2019. december 11. napjától (szerda) ismételten a régi helyen, a felújított rendelőben érhető el. 

A rendelési idő változatlan:

Hétfő: 8.00 - 11.00

Kedd: 13.00 - 16.00

Szerda: 8.00 - 11.00

Csütörtök: 13.00 - 16.00

Péntek: 13.00 - 15.00

 

Dr. Sütő László polgármester

 

tájékoztató (pdf)

Rendelési idők - Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet a 2020. december 31. napjáig az alábbiak szerint érhető el.

 

Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet

A körzet helyettesítő háziorvosa: Dr Al Banna Ahmad

A körzetben a szakdolgozó: Kakatics Mária

A körzet rendelője: 8700 Marcali, Béke u. 26.

A rendelő telefonszáma: 85/310-167; 30/506- 1005

 

Rendelési idő:

Hétfő

16.30-18.30

Kedd

16.30-17.30

Páros hét szerda

17.30- 18.00

Páratlan hét szerda

16.30- 18.00

Csütörtök

16.30- 18.30

Péntek

16.30- 17.30

Csecsemőgondozás páros hét szerda

16.30-17.30

              

Marcali, 2019. november 29.


Tisztelettel:

Dr Sütő László

polgármester

 

tájékoztató (pdf)

Jegyzői, aljegyzői és anyakönyvi ügyfélfogadás – 2019. október 14.

Értesítem a lakosságot, hogy 2019. október 14-én (hétfőn)  jegyzői és aljegyzői ügyfélfogadás nem lesz, anyakönyvi ügyintézés 7.45 órától 11.30 óráig lesz biztosított az ügyfeleknek. 

Megértésüket köszönjük!

Bödőné Dr. Molnár Irén

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

HIRDETMÉNY - Marcali településrendezési eszközök 4. számú módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Marcali településrendezési eszközök 4. számú módosítását azért, mert a kórház területén fekvő orvosi rendelő átvételét kezdeményezi az önkormányzat, ehhez önálló telek kialakítása szükséges.

Ennek érdekében az építési övezeti előírásokat módosítani indokolt oly módon, hogy az orvosi rendelő telke különleges-egészségügyi területként új építési övezetbe kerüljön besorolásra. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 141/2019. (IX.26.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközök 4. számú módosításának kezdeményezéséről.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (III.02.) számú önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció a

https://marcali.hu/images/hirdetmenyek/2019/Marcali_korhaz_partnersegi.pdf

linken, valamint Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 13. sz. irodájában, (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címen), nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2019. október 11-tól 2019. október 31-ig. A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórum időpontjától számított 8 napig (2019. október 31-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban, vagy elektronikusan levélben (az alábbi címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2019. október 21. 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).

Marcali, 2019. október 8.

dr. Sütő László
sk. polgármester

Pályázati felhívás - közterület - felügyelői álláshely

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéről

Tisztelt Szülők! 2019. szeptember 1-től az óvodások, tanulók térítési díjainak befizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

  • személyesen ismét a Gyermekélelmezési Központban (8700 Marcali, Marczali Henrik u. 8.) az alábbi napokon:

október 14.- október 18.

november 11.- november 15.

december 16.- december 20.

a pénztár nyitva tartási ideje:

Hétfő:             8.00- 16.00

Kedd:             8.00- 16.00

Szerda:          8.00- 16.00

Csütörtök:     8.00- 17.00

Péntek:          8.00- 16.00

Személyes befizetés esetén csak készpénzzel lehet fizetni (bankkártyával, étkezési utalvánnyal, SZÉP kártyával egyelőre nincs lehetőség a kötelezettség teljesítésére)

  • átutalással és banki befizetéskor a 10403947- 49575349- 52551011 számú bankszámlára történő fizetéssel. Ebben az esetben kérjük, a közleményben tüntessék fel a gyermek nevét, lakcímét, iskolájának/óvodájának rövid nevét, osztályát vagy 5 jegyű azonosító kódját

A térítési díjak összegét Marcali Város Önkormányzat Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000 (XII.15.) számú rendelete szabályozza (https://marcali.hu/images/rendeletek/2018/04/32-2000-20180401.pdf).

Nettó napi térítési díjak 2018. január 1-től:

Szolgáltatást igénybe vevő

 

 

 

 

 

Tízórai

(Ft)

Ebéd

(Ft)

Uzsonna

(Ft)

Napi összes

(Ft)

Bölcsőde

84

178

84

346

Óvoda

74

216

74

364

Általános Iskola

78

252

78

408

Középiskola

-

262

-

-

A fizetendő térítési díj összege óvodás gyermekenként/ iskolai tanulónként október 14-től a www.marcali.hu oldalon, vagy a Gyermekélelmezési Központban személyesen megtekinthetők.

Kérjük a térítési díj kedvezményre jogosultak, a kedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozatot a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 1.- 2. számú irodájában legyenek szívesek leadni!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18.§ (7) b) pontja értelmében a térítési díj kedvezményt az intézmény- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kivételével- a nyilatkozat és igazolások beérkezése napjától tudja megállapítani.

Felhívjuk a szolgáltatást igénybe vevők figyelmét, hogy a térítési díj nem fizetése esetén a gyermekek/tanulók az étkeztetés szolgáltatásából kizárhatók!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Marcali Művelődési Központ igazgató

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Főmenü