Lakossági tájékoztató - Marcali II. sz. felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatban

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Marcali II. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat 2024. augusztus 1-jétől az alábbiak szerint Dr. Nagy Judit és Dr. György Balázsné látja el.

A körzetben a szakdolgozó: Csóborné Fábián Rita és Laczkó Gáborné

A körzet rendelője: 8700 Marcali, Béke u. 26.

A rendelő telefonszáma: 85/312-200 és 30/638 0176

 

2024. augusztus 1. napjától a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

Hétfőn 8.00 - 12.00 Dr. György Balázsné

Kedden: 13.00 - 15.00 Dr. Nagy Judit

Szerdán: 8.00 - 10.00 Dr. György Balázsné

Csütörtökön: 13.00 - 15.00 Dr. Nagy Judit

Pénteken: 8.00 - 10.00 Dr. György Balázsné

 

Marcali, 2024.07.03.

 

Tisztelettel:

Dr. Sütő László
polgármester

 


Lakossági tájékoztató (pdf) 

Lakossági tájékoztató - Köztisztviselő nap - 2024.07.01.

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. július 1-jén (hétfőn) - Köztisztviselő napra tekintettel - az ügyfélfogadás szünetel. A NAV változatlan nyitva-tartással várja ügyfeleit.

Megértésüket köszönjük.

 

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali, Széchenyi utca 56. szám alatti ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot ír ki az elidegenítésre történő kijelölését követően Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában álló Marcali, Széchenyi utca 56. szám alatti, 1233 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan eladására az alábbiak szerint:

hirdetmény (pdf)

HIRDETMÉNY - 2024.05.16.

Tájékoztatjuk a Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket (a továbbiakban: érintettek), hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett Marcali településrendezési eszközök 10. számú módosításának véleményezési dokumentációja elkészült.

A módosításról a képviselő-testület a 132/2023. (VIII.24.) számú és a 8/2024. (I.25.) számú képviselő-testületi határozatokkal döntött.

 

A módosítással érintett területek:

 1. A Gizella utca nyomvonalának kiszabályozása a meglévő út nyomvonalának megfelelően és a mellette lévő területek rendezése, mely során a kialakult állapot szerinti útnak és csapadékvízelvezetésnek megfelelő területfelhasználás, építési övezet és övezet kerül szabályozásra. A tervezési területen belül a változással érintett terület a 2614/5, 2020/3, 2611/6 és 2614/1 hrsz-ú telkek.
 1. A Nagypincei utca északi oldalán lévő Ktt2 jelű különleges terület – turisztikai terület építési övezetbe sorolt telkek átsorolása településközpont terület építési övezetbe. A tervezési területen belül a változással érintett terület a 2544/2, 5359/2, 5359/3, 5359/4, 5359/5, 5359/7, 5359/8, 5359/10, 5359/11, 5359/12, 5359/13, 5359/14 és az 5354/6 hrsz-ú telkek.
 1. A Mesztegnyő és Marcali között tervezett kerékpárút Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti nyomvonalának, illetve a Kátyú árkon történő átvezetésének korrekciója. A tervezési területen belül a változással érintett terület az 597 és az 581/1 hrsz-ú telkek.

A módosítás véleményezési tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak figyelembevételével a tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható, ezért Marcali Város Önkormányzata személyes megjelenést igénylő  lakossági fórumot nem hirdet meg.

A Marcali Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítás partnerségi tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

A Marcali Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosításának partnerségi dokumentációjával kapcsolatos véleményeket és észrevételeket e-mailen Horváth Rita Marcali Város Főépítészéhez címezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2024. május 26.

Marcali, 2024. május 16.

                                                                                    

                                                                                                                                   Dr. Sütő László s.k.

                                                                                                                                      polgármester

HIRDETMÉNY FOGORVOSI ELLÁTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatom a III. számú fogászati körzet: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak, Csákány, Somogyzsitfa, Szőkedencs községek lakosságát, hogy 2024. május 1. napjától a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás keretében működtetett fogászati ellátás tekintetében az alábbi változások lépnek életbe:

Feladatellátó fogorvos: dr. Krisán Róbert Krisztián
helyettes: dr. Kutasi Judit Katalin
szakdolgozó: Csumpilla Laura

Rendelési idő:

Fogászati ellátás:
Hétfő: 12.00 – 18.00
Szerda: 12.00 – 18.00
Csütörtök: 08.30 – 16.30
Péntek: 08.30 – 12.30

Iskolafogászati ellátás:
Kedd: 08.30 - 14.30

Telefon: 06-70-146-49-42


Az ellátás helye változatlan: 8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. (ÉK-i rendelő, bejárattól az 1. ajtó jobbra)

Méhészek figyelem! - hirdetmény

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvos által az SO-05/EAO/00956-5/2023. számú határozatban Marcali-Boronka, valamint a település 5 km-es védőövezetében fekvő Marcali belterület közigazgatási területén lévő méhállományokra 2023. augusztus 23. napjától elrendelt községi zárlat 2024. április 18. napján feloldásra került.

A járási főállatorvos határozata azonnal végrehajtandó!

Marcali, 2024. április 22.


Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző sk.

Hirdetmény ingatlan értékesítésére (Marcali 326/29 hrsz.) - 2024.03.01.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2022. (VIII.29.) számú határozata alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 326/29 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő, 5246 m2 alapterületű ingatlant.

HIRDETMÉNY (pdf)

Hirdetmény - Róka gyérítés - 2024.

Értesítjük a városrész lakosságát, hogy Marcali város belterületének Kossuth utca vonalától északra eső, a Rákóczi és Noszlopy utcák által határolt területén a város északi határáig, különös tekintettel a Táncsics utca 50-70. számú ingatlanokat érintően

2024. február 20. és 2024. május 31. közötti időszakban hivatásos vadász által végzett róka kilövés várható.

Kérem fentiek szíves megértését.

 

Marcali 2024. február 20.

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző

Pályázati felhívás - Közterület-felügyelő

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy Vármegye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I/30. Közterület-felügyelői munkakör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme, jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása. Az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, továbbá közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- közterületek jogszerű használatának védelme

- jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása;

- az önkormányzati vagyon védelme, a térfigyelő kamerás rendszer nyomon-követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIXI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • közigazgatási gyakorlat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Rita irodavezető nyújt, a 85/501-050 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1.541/2024. valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő
 • Személyesen: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző, Somogy Vármegye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre. A nyertes pályázónak - alkalmazását megelőzően - a közterület-felügyelői munkakör betöltéséhez szükséges egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Szakirányú képesítés hiányában nyertes pályázó vállalni köteles a közterület-felügyelői szakképesítés megszerzését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marcali.hu honlapon szerezhet.

Marcali 3388 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről hirdetmény - 2024.01.11.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 96/2023. (IX.20.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 3388 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1576 m2
területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant.


hirdetmény (pdf)

Főmenü