Közhírré tétel - 2023.09.08.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali-Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon található regionális hulladéklerakó és – kezelő telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása kapcsán felülvizsgálati eljárást folytat le.

közhírré tétel - kiegészítés

Hirdetmény Marcali 052 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2023. (VIII.24.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 052 hrsz. alatti, fásított terület megnevezésű, 1 ha 6947 m2 területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

hirdetmény (pdf)

Hirdetmény - 2023.08.22.

Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítása partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Marcali Város lakosságát, Marcali Város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, Marcali Város közigazgatási területén működő és bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, Marcali székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket és Marcali Város közigazgatási területén működő vallási közösségeket (a továbbiakban együtt: partnerek), hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2023. (VI.14.) számú képviselő-testületi határozatában döntött Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosításának kezdeményezéséről.

A módosítás három részterületre vonatkozik és Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletének egy-két szövegbéli pontosítására.

Tájékoztatjuk a partnereket, hogy a nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja alapján

2023. augusztus 28.-án 13:00 órakor lakossági fórumot tartunk a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet és a módosítás véleményezési dokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető, valamint Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 12. sz. irodájában, (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címen) ügyfélfogadási időben 2023. szeptember 4.-ig nyomtatott formában is.

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumot követő 5 napon belül (2023. szeptember 2-ig) írásban tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon, vagy elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

 

Marcali, 2023. augusztus 22.

Dr. Sütő László sk

polgármester

Hirdetmény - Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosítása partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Marcali Város lakosságát, Marcali Város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, Marcali Város közigazgatási területén működő és bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, Marcali székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket és Marcali Város közigazgatási területén működő vallási közösségeket (a továbbiakban együtt: partnerek), hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2023. (VI.14.) számú képviselő-testületi határozatában döntött Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosításának kezdeményezéséről.

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak figyelembevételével a tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható, ezért Marcali Város Önkormányzata személyes megjelenést igénylő  lakossági fórumot nem hirdet meg.

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet és a módosítás partnerségi tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

A Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosításának partnerségi tervdokumentációjával kapcsolatos véleményeket és észrevételeket e-mailen a Polgármesterhez címezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2023. augusztus 2.

 

Marcali, 2023. július 21.

 

Dr. Sütő László sk

polgármester

Közhírré tétel - 2023.07.20.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali-Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon található regionális hulladéklerakó és – kezelő telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása kapcsán közmeghallgatást tart.

 

Közhírré tétel (pdf)

Közlemény közmeghallgatás megtartásáról (pdf)

Közhírré tétel - 68. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése - 2023.07.04.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 87. b) pontja alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a 68. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése a Böhönye 7. számú főút közötti szakaszon, valamint a Böhönye átkelési szakaszra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása kapcsán eljárás indult.

Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző megbízásából:

Horváth Rita
városüzemeltetési és főépítészi
irodavezető

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Tárgy: A Saubermacher-Marcali Kft. 8700 Marcali- Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon található regionális hulladéklerakó és – kezelő telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása.

Közhírré tétel

közlemény

 

 

ÉRTESÍTÉS - A villamos hálózatok környezetének tisztántartására

A Vilkor Kft. (székhelye: 8840 Csurgó, József A. utca 2/A) értesíti az E.ON Dél dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a ) ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat -, a továbbiakban együtt Ingatlantulajdonosok), hogy Marcali Város bel és külterületein a villamos hálózatok nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztítását megkezdi, legkésőbb 2023.05.22 -én.

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ezt megelőzően elvégezhetik az ingatlanukat érintő vezetékek biztonsági övezetének tisztántartását, azaz az akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítását, a fák gallyazását. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A biztonsági övezet tisztántartásának jogi szabályozását a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamos művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben:
fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában
- 1000 V felett 35000 V névleges feszültségszintig 5 méternél,
- 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél, 2 méternél  
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való
megközelítését akadályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a VILKOR Kft. sem vállal.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjának címe, elérhetősége:
Nagykanizsai Régió Központ
8800 Nagykanizsa, Király u. 1.
Telefon: 06-93/503-500
Telefax: 06-93/503-533

Amennyiben az Ingatlantulajdonos ezen értesítés megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó -azaz a VILKOR Kft. jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai, valamint a vonatkozó rendeletben foglalt távolságok betartásával elvégezni.

A biztonsági övezet tisztántartási munkálatainak elvégzése utáni elvárt távolság a növényzet növekedését is figyelembe véve, az alábbi:
- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter a vezeték mentén oldalt, alul
- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 2 méter a vezeték mentén oldalt, alul
a fenti távolságok függőleges síkja és a vezeték felett növényzet nem maradhat.


Vállalkozó megnevezése: VILKOR Kft.
Címe: 8840 Csurgó, József A. u. 2/A.
Elérhetősége: 82/571-190
Fax: 82/471-410
E.mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik. 

Kérjük az Ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, folyamatossága biztosított legyen, és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett baleseti helyzetek, feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.
Együttműködésüket köszönjük.
VILKOR Kft.

Hirdetmény - Marcali 3674 hrsz. ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 39/2023. (IV.20.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 3674 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1374 m2 területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlant.

 


 hirdetmény (pdf)

Hirdetmény - Bírósági ülnökök választása - 2023.

A Köztársasági Elnök 2023.03.07. és 2023.04.30. közötti időszakra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását; az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnökének határozata értelmében a Marcali Járásbírósághoz 4 fő, fiatalkorú elleni büntetőeljárásban is eljáró ülnököt kell megválasztani.

hirdetmény (pdf)

melléklet (pdf)

Főmenü