ASP logo

Közterület felbontása

Ügytípus megnevezése: közterület felbontása 

  

Közterület felbontása

A közterületet felbontani csak közterülethasználati engedély birtokában az abban meghatározott feltételekkel, és a közterülethasználati díj megfizetését követően lehet.

Közterülethasználati engedély nélkül közterületet felbontani csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad.

November 15. és március 15. közötti időszakban közút, közterület felbontása csak hibaelhárítási munkálatok miatt, valamint az időjárás függvényében engedélyezhető.

A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatban 1 évig garanciális, 3 évig szavatossági jogokat érvényesít.

 

Ügy leírása, folyamata

A közterülethasználathoz a közterülethasználati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterülethasználat megkezdésére nem jogosít.

A közterülethasználati engedély iránti kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 11-es irodában, vagy postai úton elküldeni Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a polgármesternek címezve (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt kell benyújtani.

A kérelemről legkésőbb a kérelemben megjelölt közterülethasználat időpontja előtt 1 munkanappal dönteni kell.

A közterület használati engedély ellen Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására az www.epapir.gov.hu felületen van lehetőség.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

 

Az ügyintézés illetékmentes.

A közterület-használat díját Marcali Városi Önkormányzat Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403947-39411321-00000000 számú elszámolási számlájára a közterület igénybevétele előtt kell befizetni vagy átutalni.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

- Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Szükséges dokumentumok:

közterület használati engedély iránti kérelem (pdf)

 

A közterület felbontására vonatkozó közterülethasználati engedélynek tartalmaznia kell:

  1. a fizetendő díjat,
  2. a közterület helyreállítására vonatkozó minőségi követelményeket,
  3. a helyreállítás határidejét,
  4. a helyreállításért felelős személy nevét, címét,
  5. a vonatkozó előírás szerinti tömörségi vizsgálat igazolásának szükségességét,
  6. a garanciális, szavatossági elemeket, a késedelmes helyreállítás esetén felszámolásra kerülő késedelmi díj mértékét,
  7. nemteljesítés esetén az önkormányzat általi közterület-helyreállítás jogát és a helyreállítás költségének azonnali beszedési megbízással, vagy más ezzel egyenértékű pénzügyi garanciával történő érvényesítési lehetőségét.

Nyomtatás