ASP logo

Méltányossági eljárás a helyi adók tekintetében

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény lehetőséget ad a helyi adó és gépjárműadó, valamint a bírság és az adópótlék elengedésére és mérséklésére. Ugyancsak lehetőséget biztosít a jogszabály részletfizetés és fizetési halasztás engedélyezésére is.

 A kérelem az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

A méltányossági eljárást az alábbi nyomtatványok kitöltésével lehet megindítani:

 

A méltányossági eljárás után 2013. január 01-től egyéni vállalkozó és magánszemély kivételével 10.000,-Ft illetéket kell fizetni. Változás 2012. január 01-től: Ha az adózó egy beadványában adómérséklést (részletes vagy teljes elengedés) illetőleg fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) is kérelmez, akkor az eljárási illetéket KÉTSZER kell megfizetnie.

 

A benyújtott kérelem tekintetében az illetéket az adóhatóság Illetékbeszedési számlájára kell befizetni, melynek száma:

10403947-39411321-73130000

A kitöltött kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

  • magánszemély és egyéni vállalkozó esetében az egy háztartásban élők jövedelmi viszonyait igazoló okiratok (jövedelemigazolások, nyugdíjas szelvény, családi pótlék, árvaellátás, szociális juttatások igazolása, iskolalátogatási igazolás stb.)
  • magánszemély és egyéni vállalkozó esetében a havi rezsiköltség igazolására szolgáló számlák
  • gazdasági társaságok esetében a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és eredmény kimutatást, valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, 3 hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatást, és főkönyvi kivonatot.

Nyomtatás