Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárás

Horváth Rita főépítész

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 85/501-050

Ügyintézés helye: Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda Marcali, Rákóczi u. 11. fszt. 12.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 16:15 h,
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 7:45 – 11:30 h,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
Péntek: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 13:50 h.

 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 1. helyi védelem alatt álló területen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt építési munkák közül:
 2. meglévő építmény homlokzat színezésének és felületképzésének megváltoztatása esetén,
 3. meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet, napkollektor klímaberendezés, áru- és pénzautomata, valamint parabola antenna elhelyezése, építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
 4. kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén, ha az az építési tevékenységet követően sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
 5. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, szökőkút építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
 6. emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
 7. az e rendelet szempontjából jelentős egyéb, nem építési engedély köteles építési tevékenységek közül vendéglátóhely kitelepülés, vendéglátó terasz, kerthelyiség kialakítása esetén,
 8. c) meglévő építmény, épület rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha az településképet befolyásoló tömeg és/vagy homlokzatváltozással jár,
 9. reklámhordozók és reklámok elhelyezése esetén.

 

Az ügyintézés folyamata:

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A Településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le, az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozva. Amennyiben a benyújtott kérelem nem felel meg teljeskörűen a hatályos jogszabály szerinti tartalomnak, a polgármester 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó határozatot, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki. A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi, megtiltja, vagy a bejelentés tudomásul vételét megtagadja.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet

 

Szükséges dokumentumok:

- kérelem a településképi bejelentési eljáráshoz (pdf)

Melléklet:

 1. Építészeti műszaki dokumentációnak a bejelentéshez - a tervezett tevékenység jellegétől függően - az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
 2. helyszínrajzi elrendezés ábrázolása,
 3. településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
 4. a tervezett tevékenységgel összefüggő reklámelhelyezés ábrázolása,
 5. rendeltetés meghatározása, valamint
 6. rövid leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról.
 1. Rendeltetésváltozás esetén
 2. a fentiekben leírt építészeti-műszaki dokumentációból, ami a rendeltetésváltozás megértéséhez szükséges,
 3. a településrendezési eszközök vonatkozó követelményeinek való megfelelés igazolása.

 

A bejelentési eljárás lefolytatásához a kérelmet és a fenti dokumentációt papíralapon kell benyújtani.

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.


Nyomtatás