ASP logo

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

 

Az ügy megnevezése: Bevallás állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó megállapításához

Illetékes ügyintéző:  Terjék András vezető-főtanácsos

                               Telefon: (85) 501-071  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

                             Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyet a 35/2008. (XII.31.) számú PM. rendelet ír elő.

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: Állandó jellegű helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli azt a vállalkozót, akinek az önkormányzat illetékességi területén székhelye vagy telephelye van.

Az adó mértéke 2 %.

 

A 2018. évről szóló adóbevallás VIII. pontját az alábbiak szerint kell kitölteni.

  • Előlegfizetési időszak: 2019.07.01-től 2020.06.30-ig.
  • Első előlegrészlet: 2019.09.15. napján a 2018. évi adóalap után kiszámolt adó összegéből le kell vonni a 2019. március 15-én előírt összeget.
  • Második előlegrészlet: 2020.03.15. napján a 2018. évi adóalap után kiszámolt adó 50 %-a.

VIII. Adóelőleg bevallása

 1. Előlegfizetési időszak                  2019 év 07  hó  01 naptól                  2020 év 06 hó 30 napig

                                                          Esedékesség                                       Összeg                        (Ft)

 2. Első előlegrészlet                          2019 év   09 hó   15 nap       ███ .███ .███ .███ .███ ,

3. Második előlegrészlet                     2020 év  03  hó   15 nap       ███ .███ .███ .███ .███ ,

 

Hol és hogyan kell benyújtani: Az adóbevallást a Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adóévet követő év május 31-ig. Az adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával kezdődik és megszűnéséig tart.

Az üzleti évet választó adózók esetében az adóbevallás napja az adóév utolsó napját követő 150. nap. Az adóévben megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított iparűzési adó különbözetét is az előző mondatban szereplő időpontig kell teljesíteni.

A bevallás  az ÁNYK illetve az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével nyújtható be.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

 

Mik a szükséges mellékletek: A nyomtatványnak nincs melléklete. 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: A bevallás végrehajtható okiratnak számít. Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől (május 31.)számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

Az alkalmazott jogszabályokról: Az állandó jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-41. §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 34-36. §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §  bekezdése rendelkezik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény adótitkot szabályozó 127. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az ügyek intézése során elektronikus úton végezhető cselekményekről:      

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.

Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt,az adó megállapítását, az adóbevallás megtételét,adófizetést és adóelőleg fizetést, bizonylat kiállítást és megőrzést, nyilvántartás vezetését (könyvvezetést), adatszolgáltatást.  


Letölthető nyomtatványok:


Nyomtatás