ASP logo

Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó

Az ügy megnevezése: Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó megállapításához

Illetékes ügyintéző:  Terjék András vezető-főtanácsos

                               Telefon: (85) 501-071  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

                             Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata:

 (1) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

  1. a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
  2. b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

(2) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.

Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le.

Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

Építőipari tevékenység végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.

Az adó mértéke 5.000 forint/naptári nap.

 

Hol és hogyan kell benyújtani

A bevallás  az ÁNYK illetve az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével nyújtható be.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Mik a bevalláshoz szükséges mellékletek: A nyomtatványnak nincs melléklete. 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: a bevallás feldolgozásának határideje az ügyintézés általános szabályainak megfelelően 30 nap.

A jogorvoslati lehetőség: az ügyben az adóhatóság részéről nem születik döntés, egyszerűen a bevallás számítógépes feldolgozása történik meg, így jogorvoslati lehetőség sincs.

 

Az alkalmazott jogszabályokról: Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-42. §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 34-36. §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §  rendelkezik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény adótitkot szabályozó 127. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.      

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.

Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt, az adó megállapítását, az adóbevallás megtételét, adófizetést és adóelőleg fizetést, bizonylat kiállítást és megőrzést, nyilvántartás vezetését (könyvvezetést), adatszolgáltatást.

 

Letölthető nyomtatványok:


Nyomtatás