ASP logo

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadásához

Ügytípus megnevezése: Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadásához 

Ügytípus postafiók: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadásához
 
A kérelem az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Illetékes ügyintéző: 
Sziva Balázs főelőadó
Telefon: (85) 501-081
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Adócsoport
8700 Marcali, Rákóczi út 11. földszint 28. iroda
Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:
Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.
Ügy leírása, szükségessége, folyamata:
Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
Az adóigazolás iránti kérelmet írásban lehet benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz a fent megjelölt elérhetőségeken. Az adó- és értékbizonyítvány kérelemhez csatolni kell annak az ingatlannak a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek:
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására az ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban kerül sor, a kérelem benyújtható a kérelmező, a képviselője vagy a meghatalmazottja által.
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.
Adó és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre, külön jogszabályi rendelkezések alapján van lehetőség.
Ezek a külön jogszabályi rendelkezések jelenleg a következők:

  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 
  • Hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 
  • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet. 

Az illetéket az önkormányzat adóhatóságánál rendszeresített 10403947-39411321-73130000 számú illeték beszedési számla javára kell teljesíteni az adóhatóságnál rendelkezésre állócsekken vagy banki átutalással.

Az ügyintézés határidejéről:
Az adóhatóság az adóigazolást a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül köteles kiadni.
A jogorvoslati lehetőségekről:
A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de az igazolás felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy az adóigazolás tartalma valótlan.
Az alkalmazott jogszabályokról:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A §-a. 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény adótitkot szabályozó 127. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfélnek joga van arra, hogy az ügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.
Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.
Az adókötelezettség magában foglalja:
  • a bejelentést,
  • az adatszolgáltatást.


Letölthető nyomtatványok:


Nyomtatás