ASP logo

Hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadása köztartozásról

 A kérelem az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügy megnevezése: Hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadása köztartozásról

Illetékes ügyintéző:   Terjék András vezető-főtanácsos

                                Telefon: (85) 501-071  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

                             Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 28. iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: Az adózó kérelmére az adóhatóság adóigazolást ad ki az adózó által megjelölt célból. (pl: pályázat, hitel felvétel, sárga forgalmi rendszám kiadása stb. céljából) Az adóigazolás tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Hol és hogyan kell benyújtani: Az adóigazolás iránti kérelmet írásban lehet benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz a fent megjelölt elérhetőségeken.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, egyéb azonosító adatait a kérelemben felsoroltak szerint, és azt, hogy milyen célból kéri az igazolást.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletei: Nincs.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: Az adóigazolás kiadása 2016. január 01-től illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: Az adóhatóság az adóigazolást a kérelem előterjesztésétől számított 6 napon belül köteles kiadni.

A jogorvoslati lehetősége: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de az igazolás felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy az adóigazolás tartalma valótlan.

Az alkalmazott jogszabályokról: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126 §, illetve a 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés és a 24. §.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény adótitkot szabályozó 127. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.     

Az ügyek intézése során elektronikus úton végezhető cselekményekről:      

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az ügyfélnek joga van arra, hogy az ügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.

Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, adatszolgáltatást.


Letölthető nyomtatványok:


Nyomtatás