ASP logo

Mezőőri járulék

Az ügy megnevezése: Bevallás mezőőri járulék megállapításához

Illetékes ügyintéző:  Sziva Balázs főelőadó

Telefon: (85) 501-081  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre a hátoldalán kitöltési útmutatóval.

A bevallás az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: A mezőőri járulék bevallását annak kell megadnia és a járulékot fizetnie, akinek a járulékfizetési év első napján termőföld van a használatában, illetve a tulajdonában.(kivéve erdő, halastó, természetvédelmi terület)

Hol és hogyan kell benyújtani: A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. A járulékfizetési kötelezettség a használatba kerülés évét követő év január 1-e.

A járulék mértéke: külterületen: 1 hektár alatt 400 Ft/év

                                                    1 hektár felett 10 hektárig 300 Ft/hektár/év

                                                    10 hektár felett 50 hektárig 250 Ft/ha/év

                                                    50 hektár felett 200 Ft/ha/év. (A járulék sávosan számolandó)

                              zártkertben: minden megkezdett 5000 m2 után 1.000 Ft/év.

A rendelet és a bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: A bevallási nyomtatványt a hátoldalán lévő kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletei: A nyomtatványhoz két melléklet tartozik. A „Nyilatkozat” nevű nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha a földtulajdont nem a tulajdonos használja, hanem azt bérbe adta.  A „Megállapodás” nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha több használó van és megállapodnak abban, hogy közülük egy személy fizeti a járulékot.                 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor a járulék megállapítására, amiről az érintett ügyfél határozat formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott bevallás esetén az ügyintézési határidő a bevallás beérkezése napjától számítódik.

A jogorvoslati lehetősége: A járulék kivetéséről szóló határozat ellen – amennyiben az ügyfél azt törvénysértőnek minősíti – fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz. A fellebbezés illetéke 5.000 forint, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára utalva vagy az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.

Az alkalmazott jogszabályokról: A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint az önkormányzat 29/2003. (XII. 19.) rendelete. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § bekezdése rendelkezik.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: A járulék fizetőnek joga van arra, hogy az ügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.

Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt,az adóbevallás megtételét, adófizetést, adatszolgáltatást.  

 

Letölthető nyomtatványok:


Nyomtatás