Településképi véleményezési eljárás

Településképi véleményezési eljárás

Horváth Rita főépítész

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 85/501-050

Ügyintézés helye: Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda Marcali, Rákóczi u. 11. fszt. 12.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 16:15 h,
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 7:45 – 11:30 h,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
Péntek: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 13:50 h.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építési engedélyezési eljárást megelőzően új építmény építése és meglévő építmény településképet érintő átalakítására (bővítés, felújítás) esetén a városközpont területén, a különleges területek közül egészségügyi, fürdő, gyógyszálló, sport és turisztikai rendeltetésű területeken, a településkép védelme szempontjából kiemelt területnek minősül Marcali területeken (műemlék telke, műemléki környezet, nyilvántartott régészeti lelőhely területe, országos ökológiai hálózat – magterület, országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, Natura 2000 területek, minden helyi védett művi és természeti érték területe), a helyi védelem alatt álló területen, a helyi védelem alatt álló épületek esetében, a városképi szempontból kiemelt jelentőségű útvonalak és közterek és az azok melletti ingatlanok esetében (a 68. sz. főút /Bizei utca/, a 6704. j. öreglaki út /Kossuth utca, Boronkai utca/, a 6805. j. galamboki út /Széchenyi utca, Petőfi utca, Sport utca/, a 68. sz. főút elkerülő szakasza, Noszlopy utca, Rákóczi utca, Szigetvári utca, a Berzsenyi D. u. északi szakasza a Gizella templomtól a Noszlopy G. utcáig, a Nagypincei út és a Boldog II. János Pál pápa tér és a Künzelsau tér közterületei és az azok melletti ingatlanok).

 

Az ügyintézés folyamata:

A településképi véleményezési eljárást az építtető, vagy a tervező papír alapú kérelem alapján terjesztheti elő, az abban felsorolt mellékeltek benyújtásával. A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. A polgármester véleményében engedélyezésre - feltétellel vagy anélkül - javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, vagy a tervezett építési tevékenység nem felel meg az e rendeletben foglalt településképi követelményeknek.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet

 

Szükséges dokumentumok:

- kérelem a településképi véleményezési eljáráshoz (pdf)


Melléklet:

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez - a tervezett tevékenység jellegétől függően - az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

  1. helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
  2. településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
  3. a tervezett tevékenységgel összefüggő reklámelhelyezés ábrázolása,
  4. rendeltetés meghatározása, valamint
  5. rövid leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

 

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet papíralapon kell benyújtani, a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt papír és elektronikus formában kell biztosítani.

A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.


Nyomtatás