ASP logo

Magánszemélyek kommunális adója

 

Az ügy megnevezése: Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adója megállapításához

Illetékes ügyintéző:  Sziva Balázs főelőadó

Telefon: (85) 501-081  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

A bevallás az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: A magánszemélyek kommunális adója adatbejelentést annak a magánszemélynek, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlőjének kell benyújtania, akinek a tulajdonában lakás, építési telek van, illetve önkormányzati vagy más, nem magánszemély tulajdonát képező lakás bérleti jogával rendelkezik. Tulajdonosnak minősül a vagyoni értékű jog jogosultja. (kezelő, haszonélvező)

A tulajdonba kerülés módja lehet pl: építés, vétel, öröklés, stb.

Az adó mértéke (forint/év )

Az adó mértéke 2011. január 01-től egységesen 8.000,-Ft/év/adótárgy.

Az adatbejelentési kötelezettség elmulasztása vagy az adatbejelentés késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabásával járhat, aminek összege magánszemély adózó esetében 200.000 forintig terjedhet és ismételhető.

Hol és hogyan kell benyújtani: A kitöltött és aláírt adatbejelentő nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. Az adókötelezettség a valamilyen jogcímen tulajdonba kerülés évét követő év január 1-e. Az Adatbejelntő nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek: Az adatbejelentő nyomtatványt a hátoldalán lévő kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletei: A nyomtatvány melléklete lehet több tulajdonos, illetve tulajdonos és haszonélvező együttes megléte esetén a „Megállapodás” című nyomtatvány, amelyen a több adófizetésre kötelezhető személy megállapodhat abban, hogy közülük ki legyen az adófizető. Amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, az adófizetésre kötelezhető személy az adófizető.

Az adófizetésre csak az kötelezhető, aki a földhivatali nyilvántartásban tulajdonosként vagy haszonélvezőként szerepel, vagy bérlakás bérleti szerződéssel bíró bérlője. Egyéb más jogcím adókötelezettséget nem keletkeztet.                                  

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: Az adatbejelentő nyomtatvány benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: Az ügyintézés határideje az adatbejelentő benyújtásának határidejétől számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor az adó megállapítására, amiről az érintett adózó határozat formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adatbejelentés esetén az ügyintézési határidő az adatbejelentő beérkezése napjától számítódik.

A jogorvoslati lehetősége: Az adó kivetéséről szóló határozat ellen – amennyiben az adózó azt törvénysértőnek minősíti – fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz. A fellebbezés illetéke 5.000 forint, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára átutalva vagy az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.

Az alkalmazott jogszabályokról: A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24-26. §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 20-24. §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §  rendelkezik.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.

Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt, az adatbejelentés megtételét, adófizetést,  adatszolgáltatást


Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatás