Közlemény környezeti hatásvizsgálatról

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (továbbiakban: Járási Hivatal) a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta regionális hulladéklerakó és kezelő telepen folytatott hulladékkezelési tevékenység bővítése beruházás engedélyezéséhez előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

közlemény (pdf) 

Hirdetmény - Marcali 326/21 és 326/28 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről

Marcali Város Önkormányzatának 58/2019. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 326/21 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 5070 m2 alapterületű és a Marcali 326/28 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 5063 m2 alapterületű ingatlanokat.

hirdetmény (pdf)

Forgalomkorlátozás a Berzsenyi utcában

2019.05.07. (kedd) 7.30-óratól 2019.05.10-ig (péntek) teljes útlezárásra kell számítani a Berzsenyi utca Széchenyi utca és Kazinczy utca közötti szakaszán. Kérjük közlekedésük megtervezése során vegyék figyelembe az útlezárást! Marcali Város Önkormányzata

Tájékoztatás elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink! Az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu)  az űrlapfunkcionalitás bővülése miatt a lakossági ügyfelek által korábban beküldés előtt elmentett űrlapok, a „Mentett űrlapok” menüpont alatt április 11-én - későbbi visszaállítás nélkül - törlésre kerülnek. A funkció április 12-től a megszokott módon működik ismét.

Tájékoztatás elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink! Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban korábban több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek a kitöltött űrlapokat beküldést megelőzően nem töltötték le, és a beküldést követően nem tudják már elérni az űrlapot. Eddig csupán az önkormányzattól lehetett ilyen esetben irat másolatot igényelni.

Közlemény - Tündérliget Óvoda

Tisztelt Szülők! A Tündérliget Óvoda kivitelezési munkáit folytató vállalkozóval történt egyeztetést követően az óvoda nyitva tartási rendje az alábbiak szerint változik: A Marcali Óvodai Központ  az épület felújítási munkáinak folytatása miatt 2019. június 17-től zárva tart. 

Eboltási hirdetmény - 2019.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA 2019-ben, Marcaliban:

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A települési önkormányzat illetékességi területére a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala 2019. április 3 – 23. közötti időtartamra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

hirdetmény (pdf)

Hirdetmény - bírósági ülnökök választása

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Áder János Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával 2019.03.07. és 2019.04.30. közötti időszakra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - szakmai koordinátor

Marcali Városi Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakmai koordinátor álláshely betöltésére.

Főmenü