Tájékoztatás a 973-4/2023. ügyiratszámú határozat hirdetményi úton történő közléséről

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője (a továbbiakban: Jegyző) tisztelettel értesíti, hogy Somogyzsitfa Község Önkormányzata – képviselő: Árvai Zoltán polgármester – 8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatti kérelmező által előterjesztett, Somogyzsitfa, Somogyzsitfa, 30, 89, 108, 133, 172, 175, 234, 237, 238, 239, 419/2, 474, 499 és 503 hrsz alatti ingatlanokra tervezett 500 m3 /év mennyiséget meg nem haladó - Aquatec VFL. AT6-50 -, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló egyedi szennyvíztisztító berendezések és szikkasztó rendszerek vízjogi létesítési engedélyezése kapcsán 2023. 01. 20.-án indult eljárásban a Jegyző meghozta a 973-4/2023. ügyiratszámú döntését.


Tájékoztatás a 973-4/2023. ügyiratszámú határozat hirdetményi úton történő közléséről


Nyomtatás