Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéről

Tisztelt Szülők! 2019. szeptember 1-től az óvodások, tanulók térítési díjainak befizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

  • személyesen ismét a Gyermekélelmezési Központban (8700 Marcali, Marczali Henrik u. 8.) az alábbi napokon:

október 14.- október 18.

november 11.- november 15.

december 16.- december 20.

a pénztár nyitva tartási ideje:

Hétfő:             8.00- 16.00

Kedd:             8.00- 16.00

Szerda:          8.00- 16.00

Csütörtök:     8.00- 17.00

Péntek:          8.00- 16.00

Személyes befizetés esetén csak készpénzzel lehet fizetni (bankkártyával, étkezési utalvánnyal, SZÉP kártyával egyelőre nincs lehetőség a kötelezettség teljesítésére)

  • átutalással és banki befizetéskor a 10403947- 49575349- 52551011 számú bankszámlára történő fizetéssel. Ebben az esetben kérjük, a közleményben tüntessék fel a gyermek nevét, lakcímét, iskolájának/óvodájának rövid nevét, osztályát vagy 5 jegyű azonosító kódját

A térítési díjak összegét Marcali Város Önkormányzat Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000 (XII.15.) számú rendelete szabályozza (https://marcali.hu/images/rendeletek/2018/04/32-2000-20180401.pdf).

Nettó napi térítési díjak 2018. január 1-től:

Szolgáltatást igénybe vevő

 

 

 

 

 

Tízórai

(Ft)

Ebéd

(Ft)

Uzsonna

(Ft)

Napi összes

(Ft)

Bölcsőde

84

178

84

346

Óvoda

74

216

74

364

Általános Iskola

78

252

78

408

Középiskola

-

262

-

-

A fizetendő térítési díj összege óvodás gyermekenként/ iskolai tanulónként október 14-től a www.marcali.hu oldalon, vagy a Gyermekélelmezési Központban személyesen megtekinthetők.

Kérjük a térítési díj kedvezményre jogosultak, a kedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozatot a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 1.- 2. számú irodájában legyenek szívesek leadni!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18.§ (7) b) pontja értelmében a térítési díj kedvezményt az intézmény- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kivételével- a nyilatkozat és igazolások beérkezése napjától tudja megállapítani.

Felhívjuk a szolgáltatást igénybe vevők figyelmét, hogy a térítési díj nem fizetése esetén a gyermekek/tanulók az étkeztetés szolgáltatásából kizárhatók!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Marcali Művelődési Központ igazgató

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Pályázati felhívás - MKÖH pénzügyi ügyintéző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

HIRDETMÉNY - Helyi Választási Iroda

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a 2019. október 13-i polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők, illetve a roma nemzetiségi képviselők választásán működő Helyi Választási Iroda Vezetője, elérhetősége az alábbi:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - városüzemeltetési ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Köztisztviselői nap - ügyfélfogadási rend változás

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal tekintettel a Köztisztviselő napra 2019. július 1-jén, hétfőn zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel. Az ügyintézés biztosítása érdekében 2019. július 2-án /kedden/ 7.45-11.30 óráig tartunk ügyfélfogadást. Megértésüket köszönjük.

 

Saubermacher Marcali Kft. hulladékkezelési tevékenység bővítése

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal) által a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta regionális hulladéklerakó és kezelő telepen folytatott hulladékkezelési tevékenység bővítése tárgyában hozott határozatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

HIRDETMÉNY a „Marcali településkép védelméről szóló rendelet módosításának” partnerségi egyeztetésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk Marcali Város lakosságát, a településen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a település területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) önkormányzatai rendelet módosítását.

Tájékoztató vízszolgáltatás szüneteltetéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a Lehel utca ivóvíz-hálózat bővítésével kapcsolatban 2019. június 6-án és 7-én reggel 8.00 órától várhatóan délután 16.00 óráig az ivóvíz szoltáltatást a DRV Zrt. szünetelteti a Honvéd és Ifjúság utcában. A szünetelés oka, hogy a Lehel utcában elkészült új vízvezeték a meglévő rendszerre kerül rákötésre. A DRV Zrt. tartálykocsiból vízvételi lehetőséget biztosít a korlátozás idejére a Honvéd utcában.

Főmenü