Közhírré tétel - 68. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése - 2023.07.04.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 87. b) pontja alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a 68. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése a Böhönye 7. számú főút közötti szakaszon, valamint a Böhönye átkelési szakaszra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása kapcsán eljárás indult.

Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző megbízásából:

Horváth Rita
városüzemeltetési és főépítészi
irodavezető


Nyomtatás