Közhírré tétel - 2023.11.03.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem, hogy a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali-Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon található regionális hulladéklerakó és – kezelő telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása kapcsán felülvizsgálati eljárást folytat le.

Közhírré tétel (pdf)

Kiegészítés (pdf)


Nyomtatás