KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Tárgy: A Saubermacher-Marcali Kft. 8700 Marcali- Cserhátpuszta 097/2, 097/4 és 097/7 hrsz. alatti ingatlanokon található regionális hulladéklerakó és – kezelő telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása.

Közhírré tétel

közlemény

 

 


Nyomtatás