2015. évi belső ellenőrzési kézikönyv

 

2015. évi belső ellenőrzési kézikönyv (pdf)

 

Iratminták

1. Egyéni képzési terv (.doc)

2. Éves ellenőrzési ütemterv (.doc)

  2a Munkaidőmérleg  (.xls) 

  2b Éves ellenőrzési terv (.xls) 

3. Ellenőrzési program (.doc)

4. Megbízólevél (.doc)

5. Értesítő levél (.doc)

6. Munkalap (.doc)

7. Teljességi nyilatkozat (.doc)

8. Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv (.doc)

9. Kísérőlevél ellenőrzési jelentés tervezet megküldéséhez (.doc)

10. Észrevételek elfogadása levél (.doc)

11. Észrevételek elutasítása levél (.doc)

12. Kísérőlevél ellenőrzési jelentés megküldéséhez (.doc)

13. Ellenőrzési jelentéstervezet (.doc)

  13a Nemleges észrevétel (.doc)

14. Ellenőrzési jelentés (.doc)

15. Kísérőlevél az intézkedési terv és a beszámoló elkészítéséhez

  15a Intézkedési terv és beszámoló minta  (.xls) 

16. Intézkedési terv vitatása (.doc)

17. Intézkedési terv elfogadása (.doc)

18. Intézkedési terv elkészítésének határidejére való figyelmeztetés (.doc)

19. Felmérőlap (.doc)

20. Ellenőrzések nyilvántartása  (.xls) 

21. Ellenőrzési mappa (.doc)

22. Tanácsadói feladat munkaprogram (.doc)

23. Tanácsadói feladat elvégzéséről szóló jelentés (.doc)

24. Felmérőlap értékelése/összesítése (.xls) 

Iratminták felsorolása (.doc)

 

Mellékletek

1. Hatáskör mátrix (.pdf)

2. Kockázatelemzési modellek (.pdf)

3. Kockázatok(pdf)

4. Kockázatok az európai uniós támogatások intézményrendszerében lefolytatott kockázatelemzésekhez (.pdf)

5. Alapvető vizsgálati eljárások, technikák (.pdf)

6. Mintavételezési eljárások (.pdf)

7. A belső kontrollrendszer kulcsfontosságú elemeinek tesztelése (.pdf)

8. Az ellenőrzési bizonyítékok előállításának folyamata (.pdf)

9. Belső ellenőrzési típusok (.xls)

10. Összesített vélemény az ellenőrzött területről (.pdf)

11. Az ellenőrzés megállapításainak rangsorolása (.pdf)

12. Kockázatelemzési kérdőív (.pdf)

13. Kockázatelemzési kérdőív pontozási módszertana (.pdf)

14. Ellenőrzési szempontrendszer (.pdf)

15. Kockázati térkép (.pdf)

16. Kockázatelemzés összesítése (.xls)

Mellékletek felsorolása (.doc)

 


Nyomtatás