Ösztöndíj pályázat - Zita Királyné Közalapítvány - 2024.

A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.

A pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolni:

 • önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához
 • aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást
 • a tanulmányi eredmény igazolására az utolsó lezárt félév vonatkozásában:
  • tárgyteljesítési lapot, vagy
  • kreditigazolást, vagy
  • NEPTUN-rendszerből nyomtatott féléves indexet
 • a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti jövedelemigazolást.
 • egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló jegyzői határozatot, több tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, tartós betegségről szóló orvosi igazolást)

 

A pályázatokat 2024. július 15. napjáig lehet benyújtani írásban, postai úton a Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve.

Az ösztöndíj odaítéléséről, összegéről valamennyi körülmény figyelembe vételével a Kuratórium dönt, melyről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb 2024. augusztus 15. napjáig.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.marcali.hu honlapról az ösztöndíj-szabályzattal együtt, melynek elolvasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott.

 

A hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak valódiságáért.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 15.

Cím: Zita Királyné Közalapítvány

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 

Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

 


Felhívás

Jövedelemigazolás (doc)

Szabályzat

Szép Otthon pályázati felhívás - 2024.

Marcali Város Önkormányzatának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA „Szép Otthon 2024” programban történő részvételre.  Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy minél szebb, rendezettebb, virágosabb legyen a városban található valamennyi ingatlan, elősegítse a város és környezete szépítését, pályázati felhívást tesz közzé az egyes lakóingatlanok, társasházak „Szép Otthon 2024„ programban történő részvételére, pályáztatására.

A pályázat kiírójának célja a példamutatóan rendezett lakókörnyezet elismerése.

A pályázat tárgya: „Szép Otthon” feliratú, házfalra erősíthető tábla és emléklap adományozása.

A pályázat benyújtása:

 1. Pályázhat a városban élő (tartózkodó) minden marcali lakos, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként vagy egyéb jogcímen használja (továbbiakban: Használó) azt a lakóingatlant, amire a pályázatát benyújtja; társasház képviseletében a közös képviselők.
 2. Javaslatot tehet a lakás Használóján kívüli más magánszemély is a díjazásra. Kívülálló javaslatára akkor történik értékelés, ha a pályázati határidő lejártáig a tényleges Használó nem nyújt be pályázatot és nem tiltakozik az ingatlan helyszíni megtekintése ellen.

 

A pályázat, javaslat benyújtásának határideje: 2024. április 30.  

A pályázatokat értékeli, elbírálja:

A Polgármester által a képviselőtestület bizottsági tagjai közül felkért és a Marcali GAMESZ.  szakemberéből álló 3 tagú bizottság.

Az értékelő bizottság 2024. május hónapban megtekinti a pályázattal érintett ingatlanokat és javaslatot tesz a polgármesternek a pályázat értékelésére.

Az értékelésnél figyelemmel kell lenni az ingatlan épületeinek arculati elemeire, az ingatlan zöldterületeinek, virágosításának összképi megjelenésére, az ingatlanhoz tartozó kert gondozottságára, az egész ingatlan tisztaságára.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja:

 

Írásban: Marcali Város Polgármestere Dr. Sütő László részére

              8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, 2024. április 30-ig beérkezően.

 

A legszebb ingatlanok közül három (3 db) pályázatot benyújtó a értékes díjban részesül.

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Az ingatlan megjelölését, utca, házszám adattal,
 2. A tulajdonos, használó nevét, elérhetőségi adatát,
 3. Esetlegesen (nem kötelezően) fényképeket az ingatlan udvaráról, épületek külső rendezettségéről, kertről,
 4. A jelölés, javaslat indokolását,
 5. A pályázó, javaslattevő nyilatkozatát a benyújtott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásáról.
 6. Az érintett (az ingatlan használója) hozzájárulását az ingatlan megtekintéséhez.

 

Ismételt pályázat nélküli értékelés lehetőségének szabályai:

 1. Azok az ingatlan Használók, akik korábban már nyújtottak be pályázatot, ismételt pályázat benyújtása nélkül is részt vehetnek a 2024-es programban.
 2. Az értékelő, helyszínelő bizottság időpontot egyeztet 2024. május hónapokban a korábbi pályázóval. A korábbi pályázó (Használó) hozzájárulása esetén kerülhet sor a helyszín megtekintésére és értékelésére.
 3. A Használó ingatlana értékelés során házfalra erősíthető tábla kivételével 2024-ben emléklapot kap és díjban részesülhet.

Közművelődési pályázat felhívás - 2024.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZATOT hirdet a városi kulturális, oktatási intézmények, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházi szervezetek és magánszemélyek 2024. évi –Marcali városban megvalósuló – kulturális és közösségfejlesztő tevékenységének támogatására.

Pályázati felhívás


 

Mellékletek:

pályázati adatlap (doc)

nyilatkozat a civil szervezet fennállásáról, tevékenységi köréről, köztartozás-mentességéről (doc)

nyilatkozat a támogatás rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésének hozzájárulásáról (doc)

érintettségi nyilatkozat (doc)

közzétételi kérelem (doc)

hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (doc)

útmutató elszámoláshoz (pdf)

bizonylatösszesítő (doc)

támogatási szerződés sablon (pdf)

Ösztöndíj pályázat - Zita Királyné Közalapítvány - 2023.

A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.

 

Felhívás

Jövedelemigazolás

Szabályzat

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázat - 2023.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési Egészségügyi és Szociális Bizottsága Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázatot hirdet költségvetési szervek, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek – alapítványok kivételével - és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek számára 2023. évi – elsősorban Marcali város lakosságának érdekeit szolgáló – egészségügyi, szociális,  gyermekvédelmi tevékenységek támogatására.

Pályázati felhívás (pdf)

Pályázat mellékletei (zip)

 

Tájékoztató 2023. évi közművelődési pályázatok eredményéről

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága – 2023. április 24-i döntése értelmében – az alábbi közművelődési pályázatokat támogatja a 2023-as évben:

tájékoztató (pdf)

Tájékoztató 2023. évi sport pályázatok eredményéről

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága – 2023. április 24-i döntése értelmében – az alábbi sport pályázatokat támogatja a 2023-as évben:

tájékoztató (pdf)

Sport pályázat felhívás - 2023.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága SPORT PÁLYÁZATOT hirdet a Marcaliban 2023-as évben megvalósításra kerülő sportrendezvények támogatására.

Közművelődési pályázat felhívás - 2023.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZATOT hirdet a városi kulturális intézmények, oktatási intézmények, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházi szervezetek és magánszemélyek 2023. évi –Marcali városban megvalósuló – kulturális és közösségfejlesztő tevékenységének támogatására.

Főmenü