Pályázati felhívás - Zita Királyné Közalapítvány - 2022.

A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.

A pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolni:

 • önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához
 • aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást
 • az utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát
 • a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti jövedelemigazolást.
 • egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló jegyzői határozatot, több tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, tartós betegségről szóló orvosi igazolást)

A pályázatokat 2022. július 15. napjáig lehet benyújtani írásban, postai úton a Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve.

Az ösztöndíj odaítéléséről, összegéről valamennyi körülmény figyelembe vételével a Kuratórium dönt, melyről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb 2022. augusztus 15. napjáig. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.marcali.hu honlapról az ösztöndíj-szabályzattal együtt, melynek elolvasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott. A hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak valódiságáért.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

Cím: Zita Királyné Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

Sport pályázat felhívás - 2022.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága SPORT PÁLYÁZATOT hirdet a Marcaliban 2022-es évben megvalósításra kerülő sportrendezvények támogatására.Mellékletek:

 1. adatlap (doc)
 2. nyilatkozat a civil szervezet fennállásáról, tevékenységi köréről, köztartozás-mentességéről (doc)
 3. nyilatkozat a támogatás rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésének hozzájárulásáról (doc)
 4. érintettségi nyilatkozat (doc)
 5. közzétételi kérelem (doc)
 6. hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (doc)
 7. útmutató elszámoláshoz (pdf)
 8. bizonylatösszesítő (doc)
 9. támogatási szerződés sablon (pdf) sablon (doc)

Közművelődési pályázat felhívás - 2022.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZATOT hirdet a városi kulturális, oktatási intézmények, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházi szervezetek és magánszemélyek 2022. évi –Marcali városban megvalósuló – kulturális és közösségfejlesztő tevékenységének támogatására.Mellékletek
:

 1. adatlap (doc)
 2. nyilatkozat a civil szervezet fennállásáról, tevékenységi köréről, köztartozás-mentességéről (doc)
 3. nyilatkozat a támogatás rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésének hozzájárulásáról (doc)
 4. érintettségi nyilatkozat (doc)
 5. közzétételi kérelem (doc)
 6. hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (doc)
 7. útmutató elszámoláshoz (pdf)
 8. bizonylatösszesítő (doc)
 9. támogatási szerződés sablon (pdf)

Pályázati felhívás „Szép Otthon 2021” programban történő részvételre

Marcali Város Önkormányzata annak érdekében, hogy minél szebb, rendezettebb, virágosabb legyen a városban található valamennyi ingatlan, elősegítse a város és környezete szépítését, pályázati felhívást tesz közzé az egyes lakóingatlanok, társasházak „Szép Otthon 2021„ programban történő részvételére, pályáztatására.

A pályázat kiírójának célja a példamutatóan rendezett lakókörnyezet elismerése.

A pályázat tárgya: „Szép Otthon” feliratú, házfalra erősíthető tábla és emléklap adományozása.

A pályázat benyújtása: 

 1. Pályázhat a városban élő (tartózkodó) minden marcali lakos, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként vagy egyéb jogcímen használja (továbbiakban: Használó) azt a lakóingatlant, amire a pályázatát benyújtja; társasház képviseletében a közös képviselők.
 2. Javaslatot tehet a lakás Használóján kívüli más magánszemély is a díjazásra.

Kívülálló javaslatára akkor történik értékelés, ha a pályázati határidő lejártáig a tényleges Használó nem nyújt be pályázatot és nem tiltakozik az ingatlan helyszíni megtekintése ellen.

A pályázat, javaslat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázatokat értékeli, elbírálja:

A Polgármester által a képviselőtestület bizottsági tagjai közül felkért és a Marcali GAMESZ.  szakemberéből álló 3 tagú bizottság.

Az értékelő bizottság 2021. július-augusztus hónapokban megtekinti a pályázattal érintett ingatlanokat és javaslatot tesz a polgármesternek a pályázat értékelésére.

Az értékelésnél figyelemmel kell lenni az ingatlan épületeinek arculati elemeire, az ingatlan zöldterületeinek, virágosításának összképi megjelenésére, az ingatlanhoz tartozó kert gondozottságára, az egész ingatlan tisztaságára.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

 

Írásban: Marcali Város Polgármestere Dr. Sütő László részére

              8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, 2021. július 15-ig beérkezően.

A legszebb ingatlanok közül három (3 db.) pályázatot benyújtó a Szüreti Fesztivál alkalmával értékes díjban részesül.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Az ingatlan megjelölését, utca, házszám adattal,
 2. A tulajdonos, használó nevét, elérhetőségi adatát,
 3. Esetlegesen (nem kötelezően) fényképeket az ingatlan udvaráról, épületek külső rendezettségéről, kertről,
 4. A jelölés, javaslat indokolását,
 5. A pályázó, javaslattevő nyilatkozatát a benyújtott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásáról.
 6. Az érintett (az ingatlan használója) hozzájárulását az ingatlan megtekintéséhez.

 

Ismételt pályázat nélküli értékelés lehetőségének szabályai:

 1. Azok az ingatlan Használók, akik korábban már nyújtottak be pályázatot, ismételt pályázat benyújtása nélkül is részt vehetnek a 2021-es programban.
 2. Az értékelő, helyszínelő bizottság időpontot egyeztet 2021. július-augusztus hónapokban a korábbi pályázóval. A korábbi pályázó (Használó) hozzájárulása esetén kerülhet sor a helyszín megtekintésére és értékelésére.
 3. A Használó ingatlana értékelés során házfalra erősíthető tábla kivételével 2021-ben emléklapot kap és díjban részesülhet.

 

szep otthon 2021 fekvo web

 

Szép Otthon - 2020. évi felhívás

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA „Szép Otthon 2020” programban történő részvételre

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy minél szebb, rendezettebb, virágosabb legyen a városban található valamennyi ingatlan, elősegítse a város és környezete szépítését, pályázati felhívást tesz közzé az egyes lakóingatlanok, társasházak „Szép otthon 2020„ programban történő részvételére, pályáztatására.

A pályázat kiírójának célja a példamutatóan rendezett lakókörnyezet elismerése.

A pályázat tárgya: „Szép Otthon” feliratú, házfalra erősíthető tábla és emléklap adományozása.

A pályázat benyújtása:

1. Pályázhat a városban élő (tartózkodó) minden marcali lakos, aki tulajdonosként, haszonélvezőként, bérlőként vagy egyéb jogcímen használja (továbbiakban: Használó) azt a lakóingatlant, amire a pályázatát benyújtja; társasház képviseletében a közös képviselők.
2. Javaslatot tehet a lakás Használóján kívüli más magánszemély is a díjazásra.
Kívülálló javaslatára akkor történik értékelés, ha a pályázati határidő lejártáig a tényleges Használó nem nyújt be pályázatot és nem tiltakozik az ingatlan helyszíni megtekintése ellen.

A pályázat, javaslat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázatokat értékeli, elbírálja:

A Polgármester által a képviselőtestület bizottsági tagjai közül felkért és a Marcali GAMESZ. szakemberéből álló 3 tagú bizottság.
Az értékelő bizottság 2020. július-augusztus hónapokban megtekinti a pályázattal érintett ingatlanokat és javaslatot tesz a polgármesternek a pályázat értékelésére.
Az értékelésnél figyelemmel kell lenni az ingatlan épületeinek arculati elemeire, az ingatlan zöldterületeinek, virágosításának összképi megjelenésére, az ingatlanhoz tartozó kert gondozottságára, az egész ingatlan tisztaságára.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Írásban: Marcali Város Polgármestere Dr. Sütő László részére
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, 2020. június 30-ig beérkezően.

A legszebb ingatlanok közül három (3 db.) pályázatot benyújtó a Szüreti Fesztivál alkalmával értékes díjban részesül.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Az ingatlan megjelölését, utca, házszám adattal,
2. A tulajdonos, használó nevét, elérhetőségi adatát,
3. Esetlegesen (nem kötelezően) fényképeket az ingatlan udvaráról, épületek külső rendezettségéről, kertről,
4. A jelölés, javaslat indokolását,
5. A pályázó, javaslattevő nyilatkozatát a benyújtott személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásáról.
6. Az érintett (az ingatlan használója) hozzájárulását az ingatlan megtekintéséhez.

 

Ismételt pályázat nélküli értékelés lehetőségének szabályai:

1. Azok az ingatlan Használók, akik 2018-ban vagy 2019-ben pályázatot nyújtottak be, ismételt pályázat benyújtása nélkül is részt vehetnek a 2020-as programban.
2. Az értékelő, helyszínelő bizottság időpontot egyeztet 2020. július-augusztus hónapokban a korábbi pályázóval. A korábbi pályázó (Használó) hozzájárulása esetén kerülhet sor a helyszín megtekintésére és értékelésére.
3. A Használó ingatlana értékelés során házfalra erősíthető tábla kivételével 2020-ban emléklapot kap és díjban részesülhet.

 

Marcali, 2020. május 25.

 

 

2020 szephazak web

Humán, Közn., EÜ és Szoc. Bizottság pályázati eredmények - 2019

Marcali Város Önkormányzatának Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottsága – a 2019. május 20-i döntése értelmében - az alábbi Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázatokat támogatja a 2019-es évben:

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázat - 2019.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési Egészségügyi és Szociális Bizottsága EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI PÁLYÁZATOT hirdet költségvetési szervek, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek – alapítványok kivételével - és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek számára 2019. évi – elsősorban Marcali város lakosságának érdekeit szolgáló – egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi tevékenységek támogatására.

Főmenü