HIRDETMÉNY - Marcali településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Marcali településrendezési eszközök 3. sz. módosítását annak érdekében, hogy a Kossuth L. u. - MÁV terület – ZIEHL-ABBEG u. (Puskás T. u. folytatása) – belterületi határ által határolt tömbbelső területen tervezett beruházások (napelemes kiserőmű, a meglévő gumifeldolgozó üzem fejlesztése, stb.) megvalósíthatók legyenek.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás a Marcali, Rákóczi u. 6-10. fsz. 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogára:

felhívás (pdf)

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal épületében zajlanak a hivatal (földszinti) akadálymentesítésére vonatkozó pályázat megvalósítási munkálatai. Ennek részeként sor kerül az épület előtti közterület, járda burkolat akadálymentessé tételére és a bejárat akadálymentes megközelítését biztosító átalakítására, várhatóan a 2018. november 26-tal kezdődő héten.

A munkálatok mind az utcai gyalogosforgalomban, mind az épület megközelítésében gondot okozhatnak ezért kérjük, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek ezeken a szakaszokon. Ez esetben a hivatal épülete -a kivitelezés függvényében -a hátsó udvar felől lesz megközelíthető. Kérjük, hogy az épületben és az épület előtt körültekintően közlekedjenek!

Köszönjük megértésüket!

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Hirdetmény - eladásra kínált ingatlan

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 129/2018. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI

a Marcali 3204/2 hrsz.-ú kivett sporttelep megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 7319 m2 alapterületű ingatlant. (továbbiakban: tárgyi ingatlan)

Forgalmi rendváltozás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. szeptember 24. reggel 7.00 óra és szeptember 26. délután 16.00 óra között a Móra utca teljes hosszban le lesz zárva a gépjármű forgalom elől. A Móra utcai építési beruházás utolsó szakasza valósul meg; az utca végleges új burkolatot kap. A munkálatok zavartalansága miatt szükséges az útzár. Az utcában csak a járdán lehet közlekedni a jelzett időszakban. Gépjárművekkel a kórház a Széchenyi utca felőli bejáraton keresztül közelíthető meg. Kérjük mindenki megértését és türelmét.

Forgalmi rend változás!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2018. szeptember 3-tól várhatóan 2019. március 31-ig a Petőfi Sándor u. 16. szám alatt található Berzsenyi Dániel Gimnázium előtt az alábbi térképen jelzett szakaszon (20 m) Megállni tilos korlátozás lép érvénybe hétköznaponként 8.00 órától 15.00 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - építés hatósági ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet építés hatósági ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: építésügyi hatósági ügyek döntésre történő előkészítése, intézése, valamint egyéb építésügyi feladatok ellátása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - városüzemeltetési ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a téli rezsicsökkentés további végrehajtásával összefüggésben

Tisztelt Marcali Lakosok! Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek majd.

Méhészek Figyelem!

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvosa az SO-051/EAO/01182-5/2018. számú határozatában Csömend község, valamint a település 5 km-es védőkörzetében fekvő Nikla, Marcali-Gyótapuszta, Marcali-Boronka  települések és településrészek közigazgatási területén lévő méhállományokra 2018. június 26. napjától községi zárlatot rendelt el a mézelő méhek nyúlós költésrothadása - bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség - miatt.

Főmenü