Hirdetmény - Marcali 038/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2022. (II.03.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 038/10 hrsz.-ú, kivett üzemi terület megnevezésű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő, 4000 m² alapterületű ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

A tárgyi ingatlan Marcali Város déli iparterületén található, a 68 számú főút felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gksz8 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 27. § (4) bekezdése szerint  az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

 

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gksz8

SZ

40

9,0

4000

30

 

A HÉSZ 27. § (5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 27. § (9) Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, kivéve ez alól a már ettől eltérően kialakult beépítésű telephelyek.

A HÉSZ 27. § (11) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

2022. február 11. (péntek) 1000

 

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető.


Dr. Sütő László sk.

polgármester


 

hirdetmény (pdf)


Nyomtatás