Képviselő-testületi ülés - 2021.06.24. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja következő képviselő-testületi ülését Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

Napirend:

1. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről

Előadó: Kőrösi András, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatti polgármesteri tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A Képviselő-testület 2021. évi II. féléves munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A polgármester 2021. évi szabadságának ütemezése

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés cafetéria-juttatás megállapításáról Dr. Sütő László polgármester részére

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. Előterjesztés a Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására hirdetendő pályázat kiírása  - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Múzeum Alapítvány emlékmű állítási kérelméről a bizei őslakosság emlékére

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a Marcali Római Katolikus Egyházközség által Szent II. János Pál pápát ábrázoló szobor felállításáról - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megvalósításáról - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

10. Előterjesztés az európai uniós projektek megvalósításához kapcsolódó hitel átcsoportosításáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Ingyenes felajánlás elfogadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Marcali 326/33 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Egyebek


Nyomtatás