Rendelési idők - 2015.12.01 - 2016.01.31. - Marcali II. számú gyermek háziorvosi k.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet a 2015. december 1. napjától 2016. január 31. napjáig az alábbiak szerint érhető el:

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet...

Tisztelt Marcaliak és Marcali Járási Lakosok! Az Egyenlő Bánásmód  Hatóság megyei referense,  Marcali Város Önkormányzatával, az ÁROP-1.A.3.-2014 projekt keretében kötött együttműködési megállapodás értelmében, 2015. októberétől minden hónap első keddjén a Marcali Járásban élő emberek számára fogadóórát tart.

Kéményellenőrzések - 2015.11.26-12.03. között Marcaliban

A Somogy Kéményseprő - Mester Kft. értesíti Marcali város lakosságát és közületeit, hogy a 2015. II. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a város területén.

Körzeti nővért keresünk

Marcali felnőtt, háziorvosi rendelőbe hosszútávra munkatársat keresek megfelelő szakápolói végzettséggel teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződéssel. Elvárások: megfelelő végzettség (körzeti szakápoló / diplomás ápoló), OKJ 54, HID. 

Lakossági tájékoztatás - Kéknyelv betegség miatt elrendelt zárlatról

A Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya kéknyelv betegség miatt rendelt el megfigyelési zárlatot többek között Marcali közigazgatási területén működő valamennyi, kék-nyelv betegségre fogékony kérődző állatot tartó gazdaság állatállományára. A határozat és indoklásának teljes szövege letölthető: lakossági tajekoztató (pdf)

Felhívás Páll Endre utca elnevezéséről

Tisztelt Állampolgárok! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 3. pontja értelmében közterület elnevezése a helyi önkormányzati, a képviselő-testület hatáskörében lévő, át nem ruházható feladat. A törvény 14/A. § - a értelmében „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint épület található.”

Lakossági tájékoztatás - Kéknyelv betegség miatt elrendelt zárlatról

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala kéknyelv betegség miatt rendelt el megfigyelési zárlatot többek között Marcali közigazgatási területén elhelyezett, bluetongue-ra fogékony állatokat (szarvasmarha, juh, kecske) tartó állatállományok esetében.

Ebzárlat elrendelése

 

Tisztelt  Lakosság !

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a rókák veszettség elleni immunizálása miatt 2015. október 3–18- ig terjedő időtartamra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el Marcali Város közigazgatási területére.

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás - intézményvezető álláshely pályázat

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közp. intézményvezető (magasabb vezető) beosztásellátására.

Tájékoztató ingyenes bölcsődei, óvodai étkezésről...

Tisztelt Szülők! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.

Főmenü