PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - építés hatósági ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet építés hatósági ügyintézői álláshely betöltésére 

 

Feladat: építésügyi hatósági ügyek döntésre történő előkészítése, intézése, valamint egyéb építésügyi feladatok ellátása

 

Pályázati feltételek:

  • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
    alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
  • „B” kategóriás jogosítvány

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

A KSZK honlapon történő közzétételtől (2018. 06.09.) számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk. Az állás elbírálását követően – 6 hónap próbaidő kikötése mellett – határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázatoknak tartalmazni kell:

  • a pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mellékletében előírt önéletrajzát,
  • erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani. (8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.)

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Címzetes Főjegyzőtől lehet kérni a 85/501-004-es telefonon.

 

Bödőné dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző


Nyomtatás