Forgách pince

 

1. A helyi érték megnevezése:

Forgách Pince

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

4/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

Marcali, Nagypincei út (házszám nélküli)

 

5. A helyi érték bemutatása

A Marcali-hát a rómaiak óta jelentős szőlőtermesztő és bortermelő vidék, s ez a tevékenység ma is fontos szerepet játszik a lakosság életében. A Forgáchok, ahogyan más gombai nemesi családok (Thulmon, Bárány, Stephaich, Paiss és Noszlopy) is, a 19. század elejétől szőlőbirtokkal rendelkeztek itt. Valószínűleg a 19. század közepén építtették az első nádtetejű pincéjüket a Gombához tartozó Öreghegyen.

Marcali-Gombán az 1920-as és ’30-as években egy kitűnően felkészült szakember, Hagony Ferenc (1904-1984) pincemester irányította a bortermelést. A Forgách borokat Budapestre is szállították, versenyeken szerepeltették és neves vendéglőkben árulták.

A Forgách uradalom nagypincéje 1936-ban leégett. Az újpincét a régitől északabbra, Főrdös Lajos intéző elgondolása alapján építették meg. A szőlőbirtok mellett 1941-ben Árpád-házi Boldog Margit – akit 1943-ban szentté avattak – tiszteletére állíttatott a család egy szobrot, amelyet a Mandulás-hegyi tulajdonosok 2005-ben felújítottak.  A pinceépületet Forgách V. Károly 1945-46-ig használta, majd államosították. A „Nagy Pince” 1989-ig a marcali termelőszövetkezet kezelésében volt, majd magántulajdonba került, azóta a felújított és kibővített épület vendéglőként működik.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

https://forgachpince.hu/

 

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:

 https://forgachpince.hu/

 

forgach pince


Nyomtatás