A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épülete

 

1. A helyi érték megnevezése:

a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épülete

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

9/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

8700 Marcali, Széchenyi u. 60.

 

5. A helyi érték bemutatása

Marcaliban a 20. század elején jött létre a Polgári Iskola Egyesület, majd 1923-ban megszületett a terv egy új, reprezentatív iskolaépület felépítésére, mivel az addig használt épületek állapota leromlott. Ez a törekvés szorosan kapcsolódott Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatási miniszter iskolafejlesztési programjához, amely egy 1926-os törvényerejű rendeleten alapult.  A település elsők között nyújtott be kérvényt, majd minisztertanácsos érkezett, akivel ki is jelölték a leendő épület helyét. A meghirdetett pályázatra beérkezett tervek közül dr. Fábián Gáspár (1885-1953) műépítész, az 1920-as évek legjobban foglalkoztatott templom- és iskolaépítőjének tervrajzait fogadták el. Dr. Strauss István, a marcali választási kerület 1922-ben megválasztott nemzetgyűlési képviselőjének a nyomására Csomós Gergely kivitelezőnek társulnia kellett Balázs Gyula budapesti építőmesterrel, aki ekkor a tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet építését végezte. Csomós Gergely nem szívesen társult, mert vállalkozását egyedül is alkalmasnak tartotta az építkezés lebonyolítására. A közös cég „Csomós Gergely és Balázs Gyula építőmesterek Marcali – Budapest” néven működött, az építésvezető (főpallér), Urbán Konrád is Budapestről érkezett.

1926 őszén megindulhatott az építkezés, amelynek gyorsításához egy villanytelepet is felállítottak, így az esti órákban is folyt a munka. A megyei újság hetente tudósított az építkezésről: „A marcaliak legnagyobb büszkesége ma a gyorsan épülő polgári fiú- és leányiskola épülete, amelyhez naponta kijár a község lakossága, hogy gyönyörködhessen a monumentális épületben.” Az épülő polgári iskola egyszerűsített barokk stílusú, manzárd tetővel ellátott épület, amelynek a középső homlokzat felett kiemelkedő impozáns huszártorony az ékessége. Az északi részen négy tanteremben a fiúk, a déli részen négy tanteremben a lányok kaptak helyet. Az iskolaépületben volt az igazgatói és az altiszti lakás is. A korszerű oktatást szolgálta egy tornaterem, a parkosított udvar és egy tangazdaság, amelyben 100 gyümölcsfát ültettek el.

A polgári iskola 1928. október 16-án nyitotta meg a kapuit. Az 1929-30-as tanévben 133 fiú és 67 leány járt az új polgári iskolába.Ma a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működik itt 24 tanulócsoporttal, 521 diákkal.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Szerk.: Vidák Tünde. Marcali, 2004. 133. p.

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

Dr. Gál József: Marcali. Városmúlt képeslapokban. Szerk.: H. Rádics Márta, Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, 2002.

 

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  -

 

noszlopy iskola

 


Nyomtatás