Az egykori gyótai iskolaépület és iskolakápolna

 

Az egykori gyótai iskolaépület és iskolakápolna

 

1. A helyi érték megnevezése:
Az egykori gyótai iskolaépület és iskolakápolna

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:
4/2022. (I.17.)

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
épített környezet

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:
Marcali-Gyótapuszta

5. A helyi érték bemutatása

Gyótapuszta közigazgatásilag mindig Marcalihoz tartozott. Majorrá fejlesztése az 1700-as évek végén történt. Mint uradalmi terület, uradalmi épületek jelentek meg a pusztán, melyek kiépítése a Széchényi családhoz tartozott.
A megnövekedett cselédlétszám és gyermekszaporulat indokolttá tette, hogy iskola épüljön a településen. A XX. század elején, 1906-ban el is készült az iskola, amelyet gróf Széchényi Andor Pál saját költségén hozott létre. Ebben az épületben került sor egy kápolnarész kialakítására, amelynek ha ajtaja kinyílott, az osztályteremben a tanulók, hétvégeken, ünnepi alkalmakkor a hívők foglalhattak helyet, a kápolnarészben a pap láthatta el a liturgikus feladatokat.

Az iskola épülete ma egy vadásztársaságnak ad otthont, viszont örvendetes, hogy az épület falai között megmaradt az iskolakápolna, amelynek egy teremből nyíló oltárát nagy, szárnyas ajtó rejti.

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Szerk.: H. Rádics Márta. Marcali, 2012. 399-402. p.
Marcali-Gyótapuszta. Szerk.: H. Rádics Márta. Marcali, 2006.

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: -

 

gyota 1

gyota 2


Nyomtatás