Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár épülete

1. A helyi érték megnevezése:
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár épülete

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:
2/2022. (I.17.)

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Épített örökség

4. A helyi érték fellelhetőségének helye: 8700 Marcali, Park u. 2.

5. A helyi érték bemutatása

A mai marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár épülete 1965. augusztusa és 1967. májusa között épült fel. A megnyitásra 1967. május 8-án került sor, augusztus 20-án pedig névadó ünnepséget tartottak, Berzsenyi Dánielről nevezték el. 1969-ben avatták fel az épület előtt Ács István szobrászművész Berzsenyi Dániel költőt ábrázoló mellszobrát. Az épület gyermekkönytár részlegének a díszítését meseillusztrációkkal Szabó Béla festőművész végezte el. Az országos modernista divatba beleillett és az újszerűsége miatt hazai és külföldi könyvtári küldöttségek keresték fel.
Az országban egyedülálló könyvtárépületet Kampis Miklós (1935-2020) építésztervező, az akkori Somogyterv munkatársa, később Kossuth-díjjal és Nemzet Művésze elismerésben részesített alkotó tervezte. Az építkezést a megyei Tanács vállalta, a TANÉP kivitelezte, az építésvezetője Tanasits Elemér volt.
Az épület az akkori község, járási székhely közparkjának az északi oldalán, a MOZI épület szomszédságában helyezkedett el. A könyvtár helyszínének a kiválasztásában a település központja a jó megközelítés (Kossuth, Petőfi, Rákóczi utcák határolta terület), a később kialakított és rendezett Béke-park környezete és a szomszédos épületek kellő távolsága játszott szerepet.
A modernista épület tervezése során a funkciót tekintették elsődlegesen, az anyag felhasználás során a beton és az üveg dominált. Az 5000 kötetes járási szintű feladatellátáshoz mért, közösségi helyet kívántak létrehozni. Ehhez a funkcióhoz, és az épület eredeti stílusához illeszkedett 1991-ben a bővítés is.

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Fejezetek a marcali járás történetéből (1918-1968), szerk.: Paál László. 164-166. o.
Berzsenyi Dániel nevét vette föl a Marcali Járási Könyvtár. Somogyi Néplap 24. évf. 198. sz. 6. o.

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: www.marcalikonyvtar.hu

 

bdvk 1

Fortepan: Berzsenyi Dániel Járási Könyvtár (1970)

 

bdvk 2

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (2020)

 


Nyomtatás