Projektnyitó rendezvény

A pályázat nyitó rendezvénye : az MTKSZ Marcali Hulladékkezelő Központjának Telepén, a meghívott polgármesterek, testvérvárosunk képviselői és civil érdeklődők, valamint a sajtó képviselői előtt Dr. Sütő László polgármester tájékoztatást adott a pályázat céljáról, a megvalósítás elvárt eredményeiről, a város és kistérsége életében. A környezeti fenntarthatóság érdekében tett óriási lépéstől hosszabb távon joggal várhatjuk az életminőségünk javulását. Krajczár Ibolya az MKTSZ ügyvezetője ehhez még hozzátette: a XXI. századi technológia mellett nagyon fontos a lakosság részvétele, hisz ezek a célok csakis az egyének tudatos, aktív közreműködésével érhetők el.

 

A telephely bejárása során a rendezvény résztvevői tájékoztatást kaptak a hulladékgazdálkodási projekt részleteiről, megismerhették a marcali hulladékkezelő központot is. A hulladékkezelő központban a vegyesen gyűjtött maradék hulladékot (kapacitás: 30 ezer t/év) mechanikai-biológiai kezeléssel tovább osztályozzák. A komplex hulladék-előkezelő rendszer lehetővé teszi a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálását, illetve magába foglalja az energetikai hasznosítás lehetőségeit is a másodlagos tüzelőanyagok keresleti és kínálati piaci viszonyaitól függően. A tájékoztatót követően állófogadás és baráti beszélgetés során a polgármesterek a pályázat részleteivel ismerkedhettek meg.