Projekt címe: Központi Óvoda korszerűsítése    

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 79.637.108 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2019.11.15.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretén belül a Marcali Óvodai Központ Posta közi telephelye, a Központi óvoda, más néven a Tündérliget Óvoda kerül korszerűsítésre.

Projektünk célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsük a területi különbségeket, és megteremtsük az egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit. A fejleszteni kívánt Tündérliget Óvodában az elmúlt 30 évben nem történt jelentős infrastrukturális fejlesztés, míg az intézmény többi marcali telephelye az évek során felújításra került. Az épület nem hőszigetelt, a fűtési rendszer elavult. A bútorok elhasználódtak, cseréjük indokolt, hiszem sem esztétikailag, sem biztonság szempontjából nem felelnek meg a kor követelményeinek. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztést ezen különbségek felszámolására.

 

A központi óvoda korszerűsítése során az alábbi beruházási tevékenységek megvalósítását tervezzük:

  • Fűtés korszerűsítés
  • Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje
  • Épület külső függőleges határoló szerkezeteinek hőszigetelése:
  • Lapostető (felső zárófödém) hő- és vízszigetelése
  • Projektarányos akadálymentesítés
  • Megújuló energia hasznosító rendszer
  • Belső részleges felújítási munkák

Mivel a Tündérliget Óvoda az óvodai körzetbeosztás következtében a legnagyobb arányban fogadja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket, az ő fejlesztésük, felzárkóztatásuk a projektben kiemelt fontosságú. A gyerekek elmaradása elsősorban a finommotorika, figyelem, emlékezet, az észlelés, a gondolkodás, kommunikációs készség területén van. A fejlesztésükhöz szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek a projektben.


Nyomtatás