Projekt címe: Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sport élettel

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Marcali Város Önkormányzata, Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Szerződött támogatás összege: 631.943.600 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2021.11.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt az Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Városközpont városrészének területén valósul meg két –  jelenleg alulhasznosított – épület energiatudatos felújításával, közösségi és gazdasági funkciójuk megerősítésével, illetve a városközpont képét meghatározó Rákóczi utca csillapított forgalmú sétáló utcává alakításával. A beruházási elemeket soft programok egészítik ki a beruházások, fejlesztések céljainak megfelelően. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  1. Rákóczi utcában forgalomcsillapított "zöld" sétáló utca kialakítása a Széchenyi utca - Posta köz közötti területen: A 68. sz. másodrendű főút Marcalit elkerülő szakaszának megépítésével lehetőség adódik a régi – városon átmenő - fő közlekedési út átalakítására. A város központjában a lecsökkent forgalom miatt egy igazi belvárosi környezetet lehet kialakítani az itt élő és dolgozó emberek életkörülményeinek javítása érdekében, a város szívét meghatározó Európa és Béke park zöld területtel történő összekötésével, zöld infrastruktúra kialakításával, a szükséges belterületi csapadék elvezető hálózat rekonstrukciójával, a kialakítandó zöldterülethez közvetlenül csatlakozó közúthálózat felújításával, továbbá járdák, parkolók felújításával. A beruházás keretében a sétáló utca jellegének megfelelően sor kerül az energiatakarékos közvilágítás kiépítésére. A választható tevékenységek közül a környezetbe illő utcabútorok beszerzése valósul meg.

  2. Civil szervezetek háza: A civil szervezetek háza klímatudatos, energiahatékony üzemeltetését lehetővé tevő megújításával, zöld tető kialakításával egy modern megjelenésű épületet kapunk.

  3. Művelődési ház: az épületben a rendezvényterem, a kisterem és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítását tervezzük a rendezvényterem tetőhéjazatának cseréjével kiegészítve. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az új fedéssel ellátott nyeregtetőre 12 kWp-os napelemes rendszer telepítését tervezzük. Az épület használaton kívüli pincehelyiségének felújításával új kiállítótér kialakítását tervezzük.

  4. Soft elemek: A zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka szervezése a kialakításra kerülő Rákóczi utcában: a lakosság, óvodások, általános és középiskolások bevonása a kialakuló terek virágosításába, környezettudatosságot erősítő képzések a Civil Szervezetek Házában, ami a szervezetek székhelyeként funkcionál, települési arculat és identitás fejlesztése.

Megújuló és Fenntartható Marcali - információ (pdf)

Átnézeti helyszínrajz (pdf)

 


Nyomtatás