Projekt címe: Központi konyha korszerűsítése   

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 198.411.330 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2019.06.20.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja az önkormányzati közétkeztetési feladatokat ellátó központi konyha hosszú távú és gazdaságos működési feltételeinek megteremtése. A közvetlen cél elérése érdekében a beruházás keretében a helyi alapanyagokra alapozott infrastruktúra és eszközfejlesztést tervezünk végrehajtani. A közvetlen cél megvalósítása a projekt esetében rövidtávon munkahely teremtő beruházás, a hosszú távon fenntartható és gazdaságos működés pedig munkahely megtartó, azaz hozzájárul a teljes foglalkoztatásra és a munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célkitűzés megvalósításához. A konyha fejlesztésénél a cél a hatékonyság növelése és a beszerzések optimalizálása. A költséghatékonyság növelése mellett a helyi igényekhez alkalmazkodó fejlesztésre van szükség, amely egyszerre jár a jelenlegi színvonal javításával és a választék bővítésével.

 

A projekt keretében a cél elérése érdekében, az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 1. Konyha és kiszolgáló helyiségeinek felújítása (önkormányzati saját közétkeztetési feladat ellátás helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése)
 2. Fűtés korszerűsítés
 3. Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje
 4. Épület külső függőleges határoló szerkezeteinek hőszigetelés (külső falak és lábazatok utólagos hőszigetelése)
 5. Lapostető (felső zárófödém) hő- és vízszigetelése
 6. Közforgalmú női (leány) és férfi (fiú) vizesblokk teljeskörű felújítása
 7. Projektarányos akadálymentesítés
 8. Megújuló energia hasznosító rendszer kiépítése
 9. Konyhatechnológiai berendezések beszerzése (önkormányzati saját közétkeztetési feladat ellátás helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés)

 

A fejlesztés várható eredményei:

 • A helyi termékek közétkeztetésben történő felhasználási arányának növelése révén a fejlesztés hozzájárul a nemzeti és területi (megyei) programokban is prioritást élvező munkaalapú társadalomra vonatkozó célkitűzés megvalósításához. Javítja a helyi termelők piacra jutásának esélyét, hozzájárul bevételeik növeléséhez.
 • A fenntartó önkormányzat számára költségmegtakarítást eredményez a központi konyha korszerűsítésének megvalósítása, mind az adagszám optimalizálás, mind az összevonás, mind pedig a jelentős energetikai korszerűsítések révén.
 • A korszerű, helyi alapanyagokra épülő egészséges közétkeztetés megvalósítását követően javul a társadalom általános egészségi állapota. A projekttel párhuzamos szemléletformáló programok hozzájárulhatnak a gyermekek és ezáltal a társadalom elhízási folyamatának megállításához, visszafordításához.
 • Csökken az önkormányzati épületek összesített éves CO2 kibocsátása.
 • Növekszik az akadálymentes önkormányzati közszolgáltatást ellátó épületszám.

Nyomtatás