Projekt címe: Marcali Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Marcali Város Önkormányzata, Somogy Megyei Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 409.999.561,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2021.03.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja a szegregátumban élők helyzetének javítása, a szegregáció oldása, a lakófunkció erősítése, a városi környezet színvonalának emelése. A Dózsa György utcai szegregátum a rehabilitációs beavatkozás eredményeként integrálódni fog a települési szövetbe, megteremtődnek az integrációs folyamat elindításához és fenntartásához szükséges feltételek.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló támogatásból a telepen található 32 db önkormányzati bérlakás állomány felújítása – komfortosítása, egyedi feltöltős fogyasztásmérő órákkal történő felszerelése, a közterületek rendezése – parkosítás, közvilágítás bővítés, térfigyelő rendszer kiépítése valósul meg.


Nyomtatás