Megvalósult projektek

 


"Kulturális Korzó" Marcali Helytörténeti Múzeum bővítése és látogatóbarát környezet kialakítása

A „Kulturális Korzó” Marcali Helytörténeti Múzeum bővítése és látogatóbarát környezet kialakítása című projektünk kivitelezése a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2010. 04. 16-án kelt vállalkozói szerződés aláírását követően kezdődött el. A projekt a terveknek megfelelően, jó minőségben elkészült. A projekt keretén belül megvásárlásra kerülő bútorok, vetítéstechnikai-, számítástechnikai- és hangtechnikai eszközök beszerzése megtörtént.

Megvalósítás: 2011.06.30

Dél-Dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása

DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0002

Teljes ktg: 330.081.560,- Ft

Támogatás: 218.467.592,- Ft


Marcali Fürdő és Szabadidőközpont szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Marcali Városi Szabadidőközpont szolgáltatási színvonalának fejlesztése, új 200 m2-es gyógyvizes medence építés projektnél a közbeszerzési kiírás a fejlesztéshez igazodva, négy részből tevődött össze (I. 200 m2-es gyógymedence építése; II. Hőntartás, hőhasznosítás; III. Kútfelújítás, locsolóhálózat építés; IV. Élménycsúszda építése), ennek megfelelően a négy részre négy kivitelezési szerződés került aláírásra. A beruházás a terveknek megfelelő műszaki tartalommal, a vállalkozási szerződésekben rögzített határidőre, jó minőségben elkészült.

Megvalósítás: 2011.01.25

Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése

DDOP-2.1.1/D-2f-2009-0016

Teljes ktg: 247.234.207,- Ft

Támogatás: 122.781.440,- Ft


Marcali Múzeum Katedra

A projekt keretén belül foglalkoztató terem került berendezésre, összesen 53 formális oktatást segítő múzeumpedagógiai foglalkozás (múzeumi órák, múzeumi szakkör) valósult meg, melyeken a résztvevők száma 231 fő. Az informális és nem formális tanulást segítő múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmainak száma összesen 120 volt, a résztvevők száma összesen 246 fő. Ennek keretében zajlottak a tematikus foglalkozások, a speciális múzeumi foglalkozások, műhelyfoglalkozás és a családi napok.

Megvalósítás: 2014.01.30

Társadalmi Megújulás Operatív Program Múzeumok - Mindenkinek

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2010024

Teljes ktg: 19.750.751,- Ft

Támogatás: 19.735.954,- Ft


Bize - Marcali - Kéthely - Balatonújlaki útelágazó közötti kerékpárút-építés

A tárgyi projekt keretében három kerékpárút szakaszt valósult meg, melyek a város környéki, valamint a kistérségi kerékpárút hálózat fontos, s egyben megkerülhetetlen elemeivé váltak. Az első szakasz a Marcali – Bizei városrészt köti Marcali déli városrészével, ahol az első biztonságos kerékpáros közlekedésre alkalmas burkolt belterületi útra csatlakozik. A második szakasz marcali északi (gombai) városrészét köti össze Kéthely községgel. A harmadik szakasz Kéthely település északi első belterület útjától a 6707 j. közút (Balatonújlaki leágazó) útburkolatáig tart. A projekt keretében a kerékpárút mellett három frekventált helyen fedett, zárható kerékpártároló, valamint további nyitott kerékpártárolók készültek.

Megvalósítás: 2015.06.30

Közlekedési Operatív Program

KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005)

Teljes ktg.: 263.762.298,- Ft

Támogatás: 263.762.298,- Ft


Marcali Város Önkormányzata szervezetfejlesztése

A pályázat célja, hogy a 2013. január 1-vel életbe lépő változásokhoz az Önkormányzat magas szinten tudjon alkalmazkodni, illetve a már kialakult, a változásnak megfelelő struktúra és működés a szervezetfejlesztés által a lehető leghatékonyabban működjön és költségcsökkentést, de legalábbis költséghatékonyságot érjen el.

Megvalósítás: 2014.12.31

Államreform Operatív Program

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0056

Teljes ktg.: 21.832.726,- Ft

Támogatás: 21.832.726,- Ft


Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése

A projekt megvalósításával Marcali város teljeskörű szennyvízcsatornázottsággal fog rendelkezni. A jelenlegi szennyvíztelep tisztítási hatásfokának növelése érdekében szükséges a telep technológiai fejlesztése. Marcali-Horvátkút Marcali város része. A városrészen nem található kiépített csatornarendszer. Jelen tervben a városrész gravitációs csatornázását oldjuk meg.

Megvalósítás: 2015.09.30.

Környezet és Energia Operatív Program

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019

Teljes ktg.: 1.473.755.983,- Ft

Támogatás: 1.241.945.043,- Ft


Kultúrák találkozása, hagyományok felélesztése Marcaliban

Az Európai Unió Európa a Polgárokért Programjának támogatásával 2015. június 18-22. között valósult meg a „Kultúrák találkozása, hagyományok felélesztése Marcaliban”  elnevezésű rendezvény Marcali testvérvárosainak (Maroshévíz, Medulin) partnerségével. 

A testvértelepülési találkozó fő vonalát egymás tradícióinak, népművészeti értékeinek megismerése adja. A testvérváros-program keretén belül támogatott projekt két alappilléren nyugszik: kulturális párbeszéd erősítése, valamint az Európai Unióról szerzett ismeretek bővítése és az önkéntesség.

Európa a Polgárokért Program – Testvérváros program

Részletes leírás (pdf)
Képes beszámoló a rendezvényről


Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Marcaliban

A projekt keretében Marcali Város Önkormányzata közintézményeinek villamos energia igényét kívánja részben lefedni megújuló energiaforrás hasznosító berendezés alkalmazásával. Jelen projekt keretében az önkormányzat összesen 57 kWp csúcsteljesítménnyel (52 kVA csatlakozási teljesítménnyel) kíván létesíteni háztartási méretű napelemes kiserőműveket az alábbi helyszíneken: "Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont (8700 Marcali, Rózsa u. 2/a. hrsz: 2622/3): 37 kWp " Marcali Kulturális Korzó (8700 Marcali, Múzeum köz 5. hrsz: 1629/2): 20 kWp

Megvalósítás: 2015.08.31.

Környezet és Energia Operatív Program

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277

Teljes ktg.: 37.372.802,- Ft

Támogatás: 37.372.802,- Ft


Esélyt mindenkinek

Marcali járási székhely és a vele együttműködési megállapodást kötő települések modell programjában vállalják, hogy a 2014-ben minden települési önkormányzat által elfogadott, Helyi Esélyegyenlőségi Programjában feltárt és megfogalmazott esélyegyenlőségi problémák megoldásában közösen tevékenykednek Ennek keretében a különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (mélyszegénységben élők, romák/cigányok, az idősek, gyermekek, a nők és a fogyatékkal élők) életminőségének javítására törekszik.

Megvalósítás: 2015.09.30 (folyamatban)

Államreform Operatív Program

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0125

Teljes ktg.: 30.146.964,- Ft

Támogatás: 30.146.964,- Ft


Marcali Dózsa Gy. és Tavasz utcai háziorvosi rendelő épületek korszerűsítése

A projekt keretében Marcali három háziorvosi körzeti rendelő épületének korszerűsítése valósul meg. A Dózsa Gy. utcai rendelő épületében a 3. körzet, míg a Tavasz utcai rendelőben az 1. és a 4. körzet háziorvosa működik. A fejlesztés keretében mindkét épület esetén a szolgáltatási színvonal emeléséhez szükséges eszközök, bútorzat beszerzése, az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése érdekében a komplex akadálymentesítés, valamint az energetikai korszerűsítések, felújítások történnek meg.

Megvalósítás: 2015.10.30 (folyamatban)

Dél-Dunántúli Operatív Program

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0130

Teljes ktg.: 32.990.285,- Ft

Támogatás: 32.990.285,- Ft


Marcali Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt keretében Marcali Város középületeinek (Katona József utcai "Bóbita" óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal,Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Idősek Otthona) energetikai korszerűsítése valósul meg, melynek keretében homlokzati hőszigetelés és nyílászáró cserék valósulnak meg. A projekt kiemelten fontos a település számára, egyrészt a fiatalok helyben lakásának egyik előfeltétele a megfelelő infrastruktúra biztosítása az óvodában, másrészt pedig a hátrányos helyzetűek és idősek részére is kulturált, energiatakarékos környezetet szükséges teremteni a hosszú távú fenntarthatóság jegyében. A projekt hosszú távon olyan jelentős energia és költségmegtakarítást eredményez a Város számára, amely további beruházásokat tud generálni.

Megvalósítás: 2015.12.15 (megvalósítás tervezett befejezése)

Környezet és Energia Operatív Program

KEOP-5.7.0/15-2015-350

Teljes ktg.: 149.990.209,- Ft

Támogatás: 149.990.209,- Ft


Értékeink nyomán

A Földművelésügyi Minisztérium, Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg  az „Értékeink nyomán”  elnevezésű projekt Marcali Város Önkormányzata és a Maroshévízi Református Egyházközség együttműködésében. A pályázat közös projektek megvalósítását célozta határon túli magyarok lakta településekkel, amely projekt hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul. A célnak megfelelően Marcaliban és Maroshévízen is megtörtént az értékgyűjtés, Maroshévízen megalakult a Külhoni Települési Értéktár és mindkét településen sor került egész napos rendezvény keretén belül a helyi értékek bemutatására.

Megvalósítás: 2016. április 1. – 2016. augusztus 31.

Megvalósítás helyszínei: Marcali, Maroshévíz

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium, Hungarikum Bizottság

Pályázati felhívás: HUNG-2015 pályázat, I. pályázati cél

Támogatás: 1.500.000,- Ft

Felhasznált támogatás: elszámolás folyamatban

összefoglaló (pdf)

Fotódokumentáció (link)


 

Emlékezzünk együtt 1956-ra – a megemlékezés hónapja Marcaliban

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító évfordulós kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatására. 

Marcali Város Önkormányzata projektjének keretén belül rendhagyó irodalomóra, történelemóra, filmvetítések, előadások és színházi produkció kerültek megrendezésre 2016 októberében.

Megvalósítás: 2016. október 11. – 2016. október 23.

Támogató: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Támogatás: 2.450.000,- Ft

Felhasznált támogatás: elszámolás folyamatban

Beszámoló a programsorozatról (pdf)


 

I. világháborús emlékmű felújítása Marcali-Horvátkúton

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2016. évben írt ki pályázatot Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában. A pályázat keretén belül sor került a horvátkúti temetőben található I. világháborús emlékmű és környezetének felújítására. A felújított emlékmű átadására 2018. június 29-én került sor.

Megvalósítás: 2018. április - június

Támogató: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Támogatás: 997.587,- Ft

Felhasznált támogatás: elszámolás folyamatban

beszámoló (pdf)


 

Hagyományőrzés és értékátörökítés Marcali és Maroshévíz együttműködésével

Támogatási program: Határon túli szervezetek támogatási program

Testvér-települési programok és együttműködések (2021.)

Támogatott: Marcali Város Önkormányzata

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2021/1-000202

Támogatás: 1 782 500 Ft

Marcali testvértelepüléséről, Maroshévízről (Toplita) fogadott vendégeket 2022. május 26-29. között Marcali Város Önkormányzata. A két önkormányzat 1990-ben kötött testvértelepülési megállapodást, és a városok közötti kapcsolat azóta is töretlen. Ezúttal a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum néptáncosai és a Flori Toplitene énekkar látogattak el városunkba, a fiatalok a Marcali Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc tanszakjának évvégi bemutató rendezvényén léptek fel, de itt tartózkodásuk alatt betekintést nyerhettek a 3D nyomtatás, lézergravírozás technikájába is, és kipróbálhatták a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár VR-eszközeit. A program során vendégeink megismerkedhettek Marcalival, ellátogattak a Marcali Fürdőbe és a keszthelyi Festetics-kastélyba.

A testvértelepülési találkozó Marcali Város Önkormányzata „Hagyományőrzés és értékátörökítés Marcali és Maroshévíz együttműködésével” című, TTP-KP-1-2021/1-000202 azonosító számú, /Határon túli szervezetek támogatási program, Testvér-települési programok és együttműködések (2021.)/ pályázata segítségével jöhet létre, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és Magyarország Kormánya támogatásával.


Sajtómegjelenések:

https://marcaliportal.hu/varosunk/57660-marcali-maroshivez-testvertelepulesi-talalkozo

https://tavitv.hu/2022/05/27/32-eves-a-marosheviz-marcali-testvervaros-kapcsolata-video/

 

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap


 

Közösségi kapcsolaterősítés Marcali és Maroshévíz között

Támogatási program: Magyar-Magyar közösségi kapcsolatok támogatása

Támogatott: Marcali Város Önkormányzata

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2023/1-000182

Támogatás: 1.000.000 Ft

Marcali testvértelepüléséről, Maroshévízről (Toplita) fogadott vendégeket 2023. augusztus 10-13. között Marcali Város Önkormányzata. Marcali már több mint 30 éve ápolja testvértelepülési kapcsolatát az erdélyi Maroshévízzel. A két település közötti legerősebb kapcsolatot a magyar néptánc szeretete, a magyar népi kultúra őrzése jelenti.

A helyi folk fesztiválon felléptek a Kemény János Elméleti líceum néptáncosai és a Flori Toplitene folklór együttes Maroshévízből, valamint ismételt sikert aratott a marcali Baglas Néptánc Egyesület, és a kisebb korosztályt képviselő Kis-Baglas Együttes.

A testvértelepülési program Marcali Város Önkormányzata „Közösségi kapcsolaterősítés Marcali és maroshévíz között” című, TTP-KP-1-2023/1-000182 azonosító számú, /Közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2023./ pályázata segítségével jöhet létre, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és Magyarország Kormánya támogatásával.

plakát

fotódokumentáció


Sajtómegjelenések:

 

 

kormany logo bga_alap_logo.png

 

 

 


Nyomtatás