Képviselő-testületi ülés - 2024.04.25.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

N a p i r e n d:

1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság 2023. évi helyzetéről

Előadó: Detrich Péter Viktor r. alezredes, kapitányságvezető-helyettes

2. Tájékoztató Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Kóbor Csaba, tű. alezredes, kirendeltségvezető

3. Beszámoló a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Kuti Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

4. A Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása - melléklet 1. - melléklet 2.melléklet 3.

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a 2023. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről - melléklet 

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8.

A/ Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 11. számú módosítása jóváhagyásáról - melléklet 1. - melléklet 2. - melléklet 3.

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

B/ Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.18.) önkormányzati rendeletének módosítása - melléklet 1. - melléklet 2.

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés közmédia szolgáltatási szerződés megkötéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

12. Tájékoztató a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola átszervezésének véleményezéséről - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

14. Tájékoztató a Marcali Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló ideiglenes begyűjtési ellátás meghosszabbításáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

15. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kutor Veronika, bizottsági elnök

16. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

17. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

18. Előterjesztés a Marcali és Velká nad Veličkou (Csehország) közötti testvértelepülési megállapodás megkötéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Előterjesztés a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 2024. évi szolgáltatási tervéről - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

20. Előterjesztés a Marcali 1638/135 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

21. Előterjesztés a Marcali 1638/136 hrsz.-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Egyebek


Nyomtatás