Képviselő-testületi ülés - 2023. február 23.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23-án (csütörtökön) a 13.30 órakor kezdődő közmeghallgatást követően tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati  Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., emeleti nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségének teljesítéséről
Előadó: Kőrösi András, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3.B Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Beszámoló a marcali Kiss László Sportcsarnok 2022. évi üzemeltetésének tapasztalatairól
Előadó: Kiss Viktor, ügyvezető

5. A polgármester 2023. évi szabadságolásának ütemezése
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. Előterjesztés a 2022. évi egyedi támogatásokról átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

9. Az intézményi térítési díjakról szóló 22/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

10. Előterjesztés a „Szép Otthon 2023” pályázat kiírásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Előterjesztés „Marcali Város településrendezési eszközeinek 7. számú módosítása” vonatkozásában a partnerségi egyeztetés és az előzetes környezeti értékelés lezárása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

12. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 16/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok elvégzésének biztosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

15. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi támogatásáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

16. A Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság bérlőkijelölési jogáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. A Marcali kártyáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

18. A közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása - melléklet
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

19. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

20. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

21. Előterjesztés a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Egyebek


Nyomtatás