Képviselő-testületi ülés - 2023. április 20.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 20-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

 

1. Tájékoztató Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Kóbor Csaba, tű. alezredes, kirendeltségvezető

2. Beszámoló a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Kuti Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

3. A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása - indokolás - melléklet - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a 2022. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Marcali 2640/10 és 2640/13 hrsz-ú ingatlant érintő Marcali Város településrendezési eszközei módosítása iránti kérelméről - melléklet - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Marcali 0523/21 hrsz-ú ingatlant érintő Marcali Város településrendezési eszközei módosítása iránti kérelméről - melléklet - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Marcali Város településrendezési eszközei 7. számú módosításának jóváhagyása

8/A. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (VI.27.) számú határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása - melléklet - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8/B. Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.18.) önkormányzati rendeletének módosítása - melléklet - melléklet - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Marcali 04/29 és 05 hrsz.-ú ingatlanok zártkertbe vonási kérelmének elbírálásáról - melléklet - melléklet - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

12. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

13. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

14. Egyebek


Nyomtatás