Képviselő-testületi ülés - 2022. október 20.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 20-án (csütörtökön) 14.00 órakor képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

N a p i r e n d:

1. A) Beszámoló a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár munkájáról

Előadó: Monostori Szilveszter, igazgató

B) Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 2017-2022. évekre kiterjedő átfogó ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirdetett pályázat eredményének megállapításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a 2023/2024-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a Marcali 326/31 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés a Marcali 326/32 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Előterjesztés a Marcali 326/33 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Marcali 11/33/A/2 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Beszámoló a közalapítványok 2021. évi működéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

10. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Előterjesztés a Marcali IV. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet ellátásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

18. Előterjesztés a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi és az I. és II. iskola-egészségügyi körzetek 2023. évi feladatellátásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Előterjesztés a „Mesztegnyő-Marcali kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás közös lebonyolításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

21. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kutor Veronika, bizottsági elnök 3

22. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

23. Előterjesztés a Marcali 3280/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

24. Családokért Közalapítvány alapító okiratának módosítása - alapító okirat

25. Tájékoztató köztartozásmentes adatbázisból való törlésről


Nyomtatás