Álláshirdetés - esetfelvételi menedzser

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ  (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 1 fő esetfelvételi menedzsert keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Álláshirdetés - óvodai és iskolai szociális segítő

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 4 fő óvodai és iskolai szociális segítőt keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Álláshirdetés - területi védőnő

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ  (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 1 fő területi védőnőt keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Javaslattételi felhívás városi kitüntetések adományozására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2003. (X.17.) számú rendeletével a város fejlődését elősegítők, a város hírnevét népszerűsítők, a város és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók munkájának elismerése és az utókor számára történő példaképül állításuk megörökítése, valamint a kimagasló sportteljesítményt nyújtók elismerése érdekében az alábbi kitüntetéseket alapította:

Pályázati felhívás - adóigazgatási ügyintéző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

HIRDETMÉNY - Marcali településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Marcali településrendezési eszközök 3. sz. módosítását annak érdekében, hogy a Kossuth L. u. - MÁV terület – ZIEHL-ABBEG u. (Puskás T. u. folytatása) – belterületi határ által határolt tömbbelső területen tervezett beruházások (napelemes kiserőmű, a meglévő gumifeldolgozó üzem fejlesztése, stb.) megvalósíthatók legyenek.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás a Marcali, Rákóczi u. 6-10. fsz. 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogára:

felhívás (pdf)

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal épületében zajlanak a hivatal (földszinti) akadálymentesítésére vonatkozó pályázat megvalósítási munkálatai. Ennek részeként sor kerül az épület előtti közterület, járda burkolat akadálymentessé tételére és a bejárat akadálymentes megközelítését biztosító átalakítására, várhatóan a 2018. november 26-tal kezdődő héten.

A munkálatok mind az utcai gyalogosforgalomban, mind az épület megközelítésében gondot okozhatnak ezért kérjük, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek ezeken a szakaszokon. Ez esetben a hivatal épülete -a kivitelezés függvényében -a hátsó udvar felől lesz megközelíthető. Kérjük, hogy az épületben és az épület előtt körültekintően közlekedjenek!

Köszönjük megértésüket!

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Hirdetmény - eladásra kínált ingatlan

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 129/2018. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI

a Marcali 3204/2 hrsz.-ú kivett sporttelep megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 7319 m2 alapterületű ingatlant. (továbbiakban: tárgyi ingatlan)

Forgalmi rendváltozás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. szeptember 24. reggel 7.00 óra és szeptember 26. délután 16.00 óra között a Móra utca teljes hosszban le lesz zárva a gépjármű forgalom elől. A Móra utcai építési beruházás utolsó szakasza valósul meg; az utca végleges új burkolatot kap. A munkálatok zavartalansága miatt szükséges az útzár. Az utcában csak a járdán lehet közlekedni a jelzett időszakban. Gépjárművekkel a kórház a Széchenyi utca felőli bejáraton keresztül közelíthető meg. Kérjük mindenki megértését és türelmét.

Főmenü