PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali, Széchenyi utca 56. szám alatti ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot ír ki az elidegenítésre történő kijelölését követően Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában álló Marcali, Széchenyi utca 56. szám alatti, 1233 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan eladására az alábbiak szerint:

hirdetmény (pdf)


Nyomtatás