Becsengettek

Becsengettek

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - Három elsős osztály indul 20 – 20 fővel. A tanév végén nyugdíjas lett két dolgozó, a nyár folyamán pedig két tanár (Pék Petra, Guzsvineczné Darázs Andrea) a Mikszáth iskolában folytatja tovább a pedagógiai munkáját.

 

Két tanító érkezett a Noszlopyba, akik szeptember 1-től tanítanak nálunk: Horváth Gabriella és Mirkó Piroska. Ők az alsó tagozaton fognak dolgozni. Lényeges változás, hogy a Mikszáth iskola önálló intézményként működik tovább, illetve a Noszlopyban a művészeti munkát a Hidas Frigyes tagiskolánk szervezi és irányítja olyan módon, hogy a néptánc, a festészet és a színjáték órákat továbbra is a Noszlopy iskolában tartják.

 


 DSCN2169 lead

 

Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola
Két elsős osztály indul 48 tanulóval. A következő tanévet másik iskolában kezdi meg Kiss Orsolya, de két csoport tanítását továbbra is vállalta. Idén öten kezdték meg nyugdíjas éveiket. Az alsó tagozaton Fülöpné Buda Györgyi és Nagy Gézáné, felső tagozaton Forgó Ferencné, valamint Klenovics Józsefné iskolatitkár.
A legnagyobb változást az iskola életében mégis Györei István igazgató távozása hozta el magával.
Az iskola vezetését annak intézményvezető-helyettese, Jobbágyné Szarka Tímea megbízott intézményvezetőként veszi át.
Öt új dolgozónk van: Péterné Senoha Viktória és Guzsvineczné Darázs Andrea tanítóként, Krulikné Medvésy Eszter történelem-német szakos tanárként, Pék Petra testnevelőtanárként kezdi meg az új tanévet. Az iskolatitkári feladatokat Weinhoffer-Bozsek Beáta veszi át, az ő helyére Tóthné Elek Mónika érkezett, pedagógiai asszisztensként. A 2021-2022-es tanév az intézmény életében is gyökeres változást hoz azzal, hogy Marcali két általános iskolája különválik, a Noszlopy és a Mikszáth is önálló intézményként folytatja tovább életét. A neve is megváltozik, 2021. szeptember elsejétől Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola lett.


gimnazium 1

 

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
A 2021/2022-es tanévben kettő kilencedikes osztály indul emelt szintű informatika és normál, valamint emelt szintű angol és németes csoportokkal.
Az új tanulók létszáma 50 fő, ami a tavalyi évhez képest jelentős előrelépés. Nyugdíjba vonult Jandrics Róbert történelem, német nyelv szakos középiskolai tanár.
Az idei tanévben jelentős esemény, hogy fennállásának 70. évfordulóját programsorozattal ünnepli az iskola.


szaki2

Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola
A tanévben 5 új osztály indul az iskolában. Ezekből 3 szakképző iskolai, 1 érettségire felkészítő nappali tagozatos, és 1 orientációs évfolyam. Ez összesen 97 új tanulót jelent.
Távozott az oktatói testületből Gáspár László, aki pék-cukrász tantárgyakat tanított. Új dolgozó Gabb Rita gyógypedagógus, valamint óraadóként segíti a munkát Balla András, Csutora Éva, Fekete Lajos és Simon Zsuzsa.
Jelentős változás az iskola életében, hogy szeptember 1-től a neve Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola.


szőcsény

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
A 2021/2022. tanévben 6 új osztály indult. 70 tanuló a 9. évfolyamon kezdte meg tanulmányait, 30 fővel indult egy technikus osztály (erdésztechnikus és mezőgazdasági gépésztechnikus szakmát választhatnak majd az ágazati alapvizsga után). 40 tanuló ( 2 osztály) a hároméves szakképzésben mezőgazdaság és erdészet ágazatban tanul. Indítottak egy Dobbantó programot is azoknak a fiataloknak, akik 16 éves korukig nem fejezték be az általános iskolát, ők 7-en vannak. A szakmunkás bizonyítványt szerzett tanulók számára nappali tagozaton indult egy 2 éves érettségire felkészítő képzés, ebben 15 tanuló vesz részt. Érettségi utáni szakképzésben, felnőttoktatás keretében 23 hallgató kezdte meg a tanulmányait az erdésztechnikus képzésben. Összesen 115 új tanuló van.
Az oktatók közül ketten nem folytatják tovább oktatói tevékenységüket az új tanévben: Kulcsár Zsuzsanna kollégiumi nevelő és Mesits Jánosné agrármérnök- mérnöktanár. Három új főállású oktató érkezett: Héder Kornélia gyógypedagógus,Gáspár László agrármérnök, Kovácsné Németh Bernadett kollégiumi nevelő.
Óraadóként Simonics Ervin Gyula erdőmérnök, illetve a SEFAG Zrt. két kerületvezető erdésze, Kósi Gábor és Zólyomi László Árpád vesznek részt az erdészeti szakirányú oktatásban.


hétszínvirág

 

Marcali Hétszínvirág Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Az új tanév köszöntése illetve az újonnan beiratkozó elsősök üdvözlése a 8. osztályosok feladata volt. Az elsősöket hagyományaikhoz híven meglepték egy kisebb ajándékcsomaggal.
Új dolgozók: Végh Dóra, Szabó Zsófia és Jáger Judit.


Nyomtatás