Múzeumi élet a pandémia alatt

Múzeumi élet a pandémia alatt

2020-ban és 2021 első hónapjaiban a múzeumok számára is nagy kihívást jelentett, hogy több hónapon keresztül nélkülöznünk kellett látogatóinkat. Ebben az időszakban egyrészről a múzeum belső munkáira fektethettünk nagyobb hangsúlyt, másrészről pedig a társadalmi szerepvállalás területén vezettünk be új tevékenységeket. Rövid összefoglalónkat e két téma köré csoportosítva olvashatják.

 


A Marcali Múzeum néprajzi, történeti és zárt régészeti gyűjteményekkel rendelkezik, melyek gondozása folyamatos kötelezettségünk. Ennek keretében a különböző egységekben feldolgozó munka zajlott, amely állományellenőrzést, leltározást, műtárgyfotózást, digitális nyilvántartást, valamint muzeológiai feldolgozást is magában foglalt. Papíralapú fotóink, dokumentumaink digitalizálásában a Marcali Művelődési Központ több munkatársa is segítségünkre volt. A történeti és néprajzi gyűjteményekben folyamatos gyarapodás is történt, ezeken a területeken publikációkban tettük közzé a kutatások újabb eredményeit. A régészeti gyűjteményi egységben a régész-muzeológus folytatta a nagyszámú leletanyag muzeológiai feldolgozását, reményeink szerint az idei év végére be is fejeződik ez a munka.

 

Raktározási feladatainkban az egyik előrelépést jelenti, hogy elkészült az első emeleti teremben kialakított kutatószoba és hagyatéki könyvtár, ahol – többek között – a dr. Gál József hagyatékából származó, több mint 1400 könyv szolgálja kézikönyvként a tudományos kutatást.
A másik büszkeségünk, hogy a régi börtönépület tetőtere – az EMMI „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázati forrásának köszönhetően – teljeskörű felújítással, kiválóan szigetelt, az előírásoknak megfelelő műtárgyi környezetet biztosító raktárrá vált. A megújult raktári rész berendezése és feltöltése a következő időszakban ad munkát kollégáink számára.
Már 2020-ban elkészült új időszaki kiállításunk a „Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon” címmel, melyet virtuális tárlatvezetés keretében megismerhettek, személyesen azonban 2021. május 10-től látogathatnak az érdeklődők.

 

3 20210514 0803

 

Új típusú társadalmi szerepvállalásunk egyrészről abban nyilvánult meg, hogy több kollégánk is a marcali SZESZK gondozóinak munkáját támogatta egyedülállók számára intézett bevásárlásokkal az őszi-téli időszakban. Másrészről kolléganőnk nagy mennyiségben varrt felnőttek és gyerekek számára mosható maszkokat, amelyeket a szociális központ munkatársai juttattak el a rászorulókhoz.

 

2 20201203 0822

 

Az otthoni tanulást és a múzeumi ismeretátadást a heti rendszerességgel megjelenő online tartalmakkal támogattuk. A Marcali Múzeum honlapján és közösségi médiafelületein gyermekek és felnőttek számára is készítettünk érdekességeket, ismereteket nyújtó online kínálatot, amelyekben változatosságra és Marcalihoz kötődő múzeumi tartalmak előállítására törekedtünk.
Összességében elmondhatjuk, hogy az elmúlt hónapokban hatékonyan láttuk el a gyűjteményeinkhez kapcsolódó feladatainkat. Számos pályázati forrást sikerült szakmai céljainkra fordítani, és új pályázatok benyújtásával a jövőbeli terveinket is sikerülhet megvalósítanunk. Az intézmény nyitásával nyári táborok és a várva várt könyvbemutató jelenthet majd sokak számára élményt és kulturális feltöltődést. Szeretettel várjuk Önöket a Marcali Múzeumba!

Írta: Marcali Múzeum


Nyomtatás