Körkép a nyitásról

Körkép a nyitásról

Megkérdeztük a város intézményvezetőit, milyen tapasztalataik vannak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatainak nyitásáról.

 

 

Marcali Óvodai Központ:
A Marcali Óvodai Központ valamennyi óvodája - a megjelent rendelet értelmében - április 19-én megnyitotta kapuját. A nyitás vegyes érzelmeket váltott ki gyermekekből, szülőkből egyaránt. A gyermekek többsége örömmel érkezett az óvodába, de akadt olyan kisgyermek is, akinek nehézséget okozott a „visszaszokás” az óvodai közösségbe. A hosszú távollét után, a rég nem látott barátok, csoporttársak újra együtt lehettek, folytatódhatott az önfeledt játék, a játékos tanulás. A szülők többsége is várta, hogy gyermeke újra részt vehessen az óvodai nevelésben, ahol a megszokott óvodai csoport, a társak, az óvodapedagógusok jelenléte biztosította számukra a közös élményeket. Lehetősége van a szülőknek a rendkívüli helyzet miatt továbbra is otthon tartani a gyermeküket, mellyel eddig a szülők 20%-ka élt.
A dolgozóink nagy számban már megkapták az első oltásukat, így bizakodva várták az újranyitás pillanatait, reménykedve abban, hogy egészségesen folytathatják a munkát. Az elmúlt időszakban az óvoda dolgozói példaértékűen tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, mely nem volt teljesen ismeretlen számukra, hiszen az első, második hullám is hasonló fegyelmezettséget, elfogadást, alkalmazkodást várt el tőlük.
A rendkívüli helyzetben a Mesepark Óvoda fogadta azokat a gyermekeket, akiknek szülei nem tudták megoldani a napközbeni ellátásukat. Hétről-hétre nőtt a gyermeklétszám, de átlagosan nem volt több kisgyermek az intézményben, mint 20-25 fő. Az ügyeletben lévő gyermekek számára óvodapedagógusaink folyamatosan kezdeményeztek változatos játékokat, tevékenységeket, melyek tartalmassá, könnyebbé tették ezt az időszakot. Párhuzamosan ezen időben a többi óvodában nagytakarítás, fertőtlenítés, leltározási folyamatok valósultak meg. Az óvodapedagógus kolléganők olyan kiváló szakmai anyagot dolgoztak ki, melyet majd jó gyakorlatként tudunk alkalmazni óvodáinkban.
A vírushelyzet nagyon sok eddig ismeretlen helyzetet hozott az életünkbe, mely megváltoztatta sok esetben a kialakult hagyományainkat, nehézséget okozva az előre megtervezett programjaink megvalósításában. Így történt ez az óvodáinkban is, hogy az elmúlt időszakra tervezett programjaink nem tudtak megvalósulni, melyek színesítették volna a gyermekek óvodai életét. Most az elkövetkezendő időszakban arra törekszünk, hogy a lehetőségekhez mérten minden olyan programot meg tudjunk valósítani, mely örömet, élményt és tudástartamot ad gyermekeiknek. Fontosnak tartjuk továbbra is a járványügyi szabályok betartása mellett a gyermekek, dolgozok egészségét megóvni!
Tamásné Turbéki Angéla - intézményvezető


Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola:
Tapasztalataink kedvezőek. Az alsós tanulóink csak 9-10 százaléka (21 tanuló) nem élt a jelenléti oktatás lehetőségével. Majd ez az arány az első két hét alatt 1 %-ra csökkent. Természetesen igyekeztünk a szabályokat szigorúan betartani, az alsós rész zsúfoltságát csökkentettük azzal, hogy az osztályok egy részét a felsős épületrészbe telepítettük át.
A nagy iskolaudvart is teljes egészében kihasználtuk, így a különböző osztályok kevésbé találkoztak egymással. Az online oktatás hatékonysága kicsit alacsonyabb mint a jelenléti oktatásé. A szülőktől nagyon sok segítséget kaptunk, amelyet szeretnék megköszönni, mert ez ő támogatásuk nélkül, nagyon nehezen boldogultunk volna.A lemaradásokat ismétléssel, gyakorlással, esetenként plusz foglalkozások beiktatásával igyekszünk az év végéig behozni.
Györei István tagintézmény-vezető

 

IMG 3789Marcali Noszlopy Gáspár Ált. és Alapf. Művészeti Iskola:
Az alsó tagozat újranyitásakor a nevelő-oktató munka megszervezésénél a legfontosabb szempont az egészségvédelem és a biztonság volt. A nyitás előtti héten ismételten elvégezték a munkatársak a fertőtlenítő nagytakarítást. Minden tanulócsoport kapott lázmérőt, kéz- és felületfertőtlenítőt. A felsősök visszatéréséig az alsóban új órarendet készítettünk és az egésznapos iskola helyett áttértünk a „délelőtti tanóra/délutáni napközi” rendszerére. Ezzel a szervezési móddal lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra, hogy a gyermekeket a tanórák után haza tudják vinni, ha ezt szükségesnek érzik. Az alsó tagozat különböző évfolyamos osztályai az épület különálló részeibe kerültek, önálló mosdókkal és udvarral, így a kicsik az egész iskolát „belakták”. A folyosókon a maszk viselése előírás, a tanteremben ajánlás volt a gyerekek részére. A pedagógusaink mindenhol viselték a védőmaszkot.
Április 19-én az alsóban tanító kollégák közül – az igazoltan távollévő 2 fő kivételével – mindenki fegyelmezetten felvette a munkát. A visszatérést követő első napon a tanulói létszám 77 %-a jelent meg. A járványügyi helyzetre hivatkozó szülői kérelem esetén biztosítottuk az igazolt tanulói távollét lehetőségét, amit a szülők 18%-a igénybe is vett az újranyitás kezdetén. Az utolsó felsősök nélküli héten a jelenléti arány 89%-ra növekedett.
A tantermen kívüli digitális munkarendből származó következmények orvoslása – az elmúlt év tapasztalatai alapján – hosszadalmas folyamat lesz, aminek első lépését, a tantárgyi felzárkóztatást, az online órán tanult ismeretek ismétlését már azonnal elkezdjük a visszatérést követően. A közösséget erősítő programok szervezése – mint például a színházlátogatás, az osztálykirándulás, a diáknap, a klubdélután, stb. – mind a járványhelyzet és az aktuális egészségügyi eljárásrend változásának függvénye. Patkó Imre intézményvezető


Nyomtatás